เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ปล่อยขบวนกฐินปลอดเหล้าภาคใต้ ปี 51

ประสาน “ไซยโจเด็นกิ” ร่วม สนับสนุนเป็นบริษัทต้นแบบงานบุญประเพณีปลอดเหล้า

 เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ปล่อยขบวนกฐินปลอดเหล้าภาคใต้ ปี 51                      

            สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) แจ้งว่า ได้ร่วมกับบริษัท ไซยโจเด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศสัญชาติไทย กำหนดจัดงานมอบธงกฐินและปล่อยขบวนรถบัสทอดกฐินปลอดเหล้า ประจำปี 2551 ขึ้น ในวันที่ 13-15 ตุลาคม 2551 นี้  ณ ลานจอดรถบริษัท ติดทางด่วน ถ.งามวงศ์วาน อ.เมือง จ.นนทบุรี เวลา 16.30-19.00 น. โดยเป็นกฐินพระราชทานทอดถวาย ณ วัดกะพังสุรินทร์ อ.เมือง จ.ตรัง และวัดใกล้เคียงอีก 2 วัด

 

            โดยการจัดงานมอบธงกฐินและปล่อยขบวนรถบัสทอดกฐินปลอดเหล้าครั้งนี้ เป็นการร่วมมือทำกิจกรรมร่วมกันเป็นครั้งแรก แม้หลายปีที่ผ่านมา บริษัทจัดงานทอดกฐิน และในขบวนกฐินห้ามการดื่มสุราและเล่นการพนันทุกปีก็ตาม

 

             การร่วมมือกันในครั้งนี้ เกิดจากการประสานงานผ่านผู้ประสานงานจังหวัด และชมรมคนบวชใจจังหวัดตรัง ขอให้มีขบวนกฐินจากกรุงเทพมหานครไปยังภาคใต้ ได้เข้าร่วมโครงการกฐินปลอดเหล้า ปี 51 หลังจากงานแถลงข่าวกฐินปลอดเหล้าส่วนกลางถูกยกเลิกกลางคัน เหตุสถานการณ์บ้านเมืองไม่ปกติ และเนื่องจากมีพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 บางมาตราได้กำหนดให้วัดเป็นสถานที่ห้ามดื่ม-ห้ามขาย การจัดงานบุญต่างๆ ในวัดจึงต้องปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย ประกอบกับได้มีการจัดกิจกรรมมอบป้ายวัดเขตห้ามดื่ม-ห้ามขายให้กับวัดทุกวัดทั่วประเทศ และการที่คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันเข้าพรรษา เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 พร้อมทั้งการก่อตัวของชมรมคนบวชใจทั่วประเทศเบื้องต้นกว่า 14,612 คน ซึ่งดำเนินกิจกรรมรณรงค์ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชนและนโยบายอย่างชัดเจน

 

            “การทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น โดยเฉพาะงานบุญด้านศาสนา จะเน้นที่ผู้ให้ต้องมีความเข้มแข็งและตั้งมั่นในความดีคือมีสติเสียก่อน บริษัทจึงได้จัดอบรมพนักงานเป็นเวลา 2 วันก่อนการทอดกฐินเพื่อให้ทุกคนเข้าใจบุญและรู้จักให้ผู้อื่นอย่างถ่องแท้ โดยที่ตนเองก็มีความสุข งานบุญกฐินครั้งนี้ ทางบริษัทจึงเน้นให้พนักงานมีศีลและไม่มีการดื่มแอลกอฮอล์ทุกกระบวนการ ตั้งแต่เริ่มระดมทุน ถวายกฐินและเดินทางกลับ” นายสมศักดิ์ จิตติพลังศรี ประธานกรรมการบริษัท กล่าว

 

              ด้านนายประญัติ เกรัมย์ ผู้ประสานงานโครงการทอดกฐินปลอดเหล้า ปี 51 ได้แสดงความเห็นไว้ว่า “นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่บริษัทได้เข้าใจตรงกันกับสิ่งที่เราต้องการนำเสนอและให้ความร่วมมือด้วยดีในทุกกระบวนการ ที่สำคัญ เราหวังว่า การทำกิจกรรมในครั้งนี้ บริษัท ไซยโจเด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะเป็นบริษัทต้นแบบให้กับบริษัทหรือโรงงานอื่นๆ ในประเทศไทย สำหรับการทำให้กิจกรรมเนื่องด้วยงานบุญประเพณีศาสนาที่บริษัทจัดเองหรือร่วมจัด ได้มีส่วนสนับสนุนส่งเสริมให้กิจกรรมหรืองานนั้น ๆ ปลอดเหล้าถาวรได้อย่างแท้จริง ทั้งในแง่ของศีลธรรมและกฎหมาย”

ในงานดังกล่าวประกอบด้วยการมอบธงกฐิน ให้โอวาทแก่พนักงานกว่า 550 คน และตัดริบบิ้นปล่อยขบวนรถจำนวน 10 คัน จากหน่วยงานราชการในจังหวัด ภาคประชาสังคมเจ้าภาพกฐิน และตัวแทนเครือข่ายงดเหล้า จึงขอเชิญพนักงานบริษัท ชุมชนใต้ทางด่วนและประชาชนชาวนนทบุรี พร้อมทั้งชาวกรุงเทพมหานครได้ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน

 

 

 

 

กำหนดการ

 

วันจันทร์-อังคารที่ 13-14 ตุลาคม 2551

เวลา 16.30-19.00 น.        กิจกรรมประกอบด้วย

 

            -นิทรรศการความรู้เรื่องโทษภัยของเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์

            -แจกน้ำดื่มทางเลือกเพื่อสุขภาพ

            -เกม นันทนาการ ความรู้เรื่องแอลกอฮอล์

            -จัดเลี้ยงไอศครีมและน้ำ

            -แจกสื่อรณรงค์ทอดกฐิน/บุญประเพณีปลอดเหล้า       

 

วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2551

เวลา 18.30-20.00 น.        กิจกรรมประกอบด้วย

 

            -การเดินขบวนประชาสัมพันธ์สื่อทอดกฐิน/งานบุญประเพณีปลอดเหล้า

            -พิธีมอบธงกฐินปลอดเหล้า และให้โอวาทพนักงานบริษัท 550 คน

            -พิธีตัดริบบิ้น ปล่อยขบวนรถกฐินปลอดเหล้าต้นแบบภาคใต้ 10 คัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : เครือข่ายองค์กรงดเหล้า

 

 

 

 

update 13-10-51

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ