เครือข่ายสงฆ์นักพัฒนา 4 ภาค ชวนคนไทยสวดมนต์ข้ามปี ห่วงกระแสปิดผับตี 4 เพิ่มเหยื่อความสูญเสียรับปีใหม่

ที่มา : เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาสังฆะเพื่อสังคม 4 ภาค

                    “เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา 4 ภาค 140 กว่าวัด เชิญชวนชาวไทยร่วมสวดมนต์ข้ามปีรับปีใหม่ เป็นห่วงกระแสปิดผับตี 4 กลัวจะเพิ่มเหยื่อความสูญเสีย และอาจซ้ำรอยเหตุเพลิงไหม้ซานติก้าผับที่มีคนตายมากถึง  66 คน  

                    เมื่อคืนวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ผู้แทนเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาสังฆะเพื่อสังคม 4 ภาค นั่งล้อมวงเสวนา “รำลึกอุดมการณ์ สานต่อปณิธานพระสงฆ์นักพัฒนา“  ปรารถการรณภาพของ “พระครูมงคลวรวัฒน์ (สวัสดิ์ วฑฺฒโน)” อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพมงคล ที่จะพระราชทานศพคืนวันที่ 23 ธันวาคม 2566 นี้ โดยได้พูดถึงจุดยืนที่สำคัญของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาในเหตุการณ์ที่ผ่านมา  เช่น การเกิดองค์การพระผู้นำแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง,พระธรรมทายาท,โคงการสวดมนต์สร้างปัญญา,โครงการบวชสร้างสุข ก็ดี ที่ขับเคลื่อนมาถึงปัจจุบัน ก็ด้วยต้องการใช้หลักธรรมนำทางโลก ตามที่บันทึกไว้ในธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ปี 2560  และต้องการใช้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาแก้ปัญหา ช่วยเหลือสังคมให้เข้าถึงความผาติสุข เนื่องด้วยก่อนส่งท้ายปีเก่า 2566  ต้อนรับปีใหม่ 2567 รัฐบาลได้มีนโยบายขยายเวลาปิดผับถึงตี 4 เป็นการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อไปถึงกิจกรรมเคานต์ดาวน์ข้ามปี  “ทำให้เป็นห่วงกลัวเหตุการณ์จะซ้ำรอย ปี 2552  อุบัติเหตุเพลิงไหม้ซานติก้าผับที่มีคนตายมากถึง  66 คน   เพราะการเข้าไปร่วมกิจกรรมเคานต์ดาวน์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่” ซึ่งเป็นปีเริ่มต้นที่พระสงฆ์รณรงค์สวดมนต์ข้ามปีเป็นปีแรกจากเหตุการณ์นั้น

                    พระครูโพธิวีรคุณ เจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์ เจ้าอาวาสวัดโพธิการาม  จังหวัดร้อย ผู้ประสานเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาภาคอีสาน     ได้กล่าวเชิญชวนญาติโยมชาวพุทธร่วมสวดข้ามปีข้ามปี “ เริ่มต้นดี ชีวิตดี รับปีใหม่”  และได้เชิญชวนให้พระในเครือข่ายเปิดวัดเป็นพื้นที่ปลอดภัยในการจัดกิจกรรมสวดข้ามปี เปิดพี้นที่ให้ชาวพุทธทุกเพศวัย ใส่เสื้อ หลากสี สวดมนต์ข้าม ให้เป็นวิถีของคนทุกเพศวัยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งภาคอีสาน วัดโพธิการาม อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด,อีสานล่าง วัดหนองคู  อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี จัดต่อเนื่องมาทุกปีทั้งสวดที่วัด และระบบไลน์ปีนี้ก็เช่นกัน

                    ด้านพระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา ผู้ประสานงานภาคเหนือกล่าวว่า ในฐานะที่ได้ขับเคลื่อนโครงการสวดข้ามปีมาต่อเนื่องปีก็มีความเป็นห่วงเนื่องจากมีนโยบายกระตุ้ยดื่มให้ย้อนกลับปีก่อนเหตุการณ์ ปี 52 จึงเชิญชวนญาติโยมให้มีสติหันมาทำกิจกรรมดีๆ ส่งท้ายปีเก่าด้วยการทำกิจกรรมเข้าวัดหรือที่ตนเองชอบ ในส่วนของภาคเหนือวัดในเครือข่ายได้เชิญชวนให้จัดกิจกรรมสวดมนต์ทุกวัดอยู่แล้ว  เช่น  วัดพระบรมธาตุ  จ.กำแพงเพชร  เฉพาะจังหวัดสุโขทัยคณะสงฆ์ได้รับทราบมติมหาเถรสมาคมเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 ที่ให้วัดเป็นต้นแบบจัดงานบุญปลอดเหล้า และจัดสวดมนต์ทุกวัด โดยวันที่ 30 ธันวาคมนี้ คณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัยจะรับไฟพระฤกษ์สวดมนต์ข้ามปีจาก   สมเด็จพระสังราช ซึ่งพระราชทานแก่เจ้าคณะจังหวัดเพื่อจุดในพิธีสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลด้วย

                    ส่วนพระมหาบวร ปวรธมฺโม  ผู้ประสานงานเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาภาคใต้ เจ้าอาวาสวัดบุญนารอบ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  กลาวว่าพระต้องเป็นต้นแบบ เป็นผู้นำพาโยมให้เข้าถึงธรรมโดยเฉพาะช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าวัดบุญนารอบได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวพุทธสวดมนต์ข้ามปีตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมแล้ว และที่สำคัญจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีวัดที่เป็นสถานที่เคารพนับถือคู่บ้านคู่เมือง คือ วัดพระบรมธาตุ หรือวัดพระมหาธาตุจะมีการจัดสวดมนต์ข้ามปีทุกปี นอกจากนี้วัดในเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนากว่า 40 วัด มี วัดบุญนารอบ จ.นครศรีธรรมราช,ใต้ล่าง วัดลานแซะ จ.พัทลุง  เป็นต้นก็มีแนวคิดร่วมกันจะจัดสวดมนต์ข้ามปีเช่นกัน

                    วัดเครือข่ายทั้งหมดนี้ ในระดับจังหวัดได้สนองงานเจ้าคณะจังหวัดและได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัด,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ท้องที่ท้องถิ่นหน่วยงานราชการ และที่ที่สำคัญยิ่ง ปีนี้นโยบายจากมหาเถรสมาคม ได้มีมติรับทราบให้วัดเป็นต้นแบบจัดบุญปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสมเด็จพระสังราชจะพระราชทานไฟพระฤกษ์สวดมนต์ข้ามปี ให้แก่กระทรวงวัฒนธรรม และถวายเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับจุดในพิธีสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย

                    ท้ายสุดเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาสังฆะเพื่อสังคม ได้สรุปกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่   5 ทางเลือกฉลองปีใหม่ สุขได้ ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์

  1. ของขวัญไม่มีเหล้า มอบกระเช้าแก่คนที่รักและเคารพ
  2. ปาร์ตี้ No L กับเพื่อนสนุกได้ มัมส์ได้ ด้วยเครื่องดื่มสุดแนว ไม่มีแอลกอฮอล์
  3. สวดมนต์ข้ามปีที่วัด หรือที่บ้าน
  4. แคมป์ปิ้ง ในเขตอุทยานแห่งชาติข้ามปี รับอรุณก่อนใคร
  5. ปฏิบัติธรรมข้ามปีรับปีใหม่ แก้ปีชงด้วยการทำบุญ

                    โดยชาวไทยที่สนใจไปสวดมนต์ ดูรายชื่อวัดเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา 140 แห่งตามที่แนบมานี้ หรือ วัดใกล้บ้านท่านทุกแห่งที่ทางคณะสงฆ์ได้พร้อมใจจัดงานเพื่อรองรับประชาชนมาร่วมทำบุญกุศล โดยใช้สโลแกน ว่า สวดมนต์ข้ามปี สวดมนต์เป็นวิถี ใส่เสื้อหลากสี เริ่มต้นดี รับปีใหม่ 2567

                    โดยการเข้าไปวัดเพื่อร่วมสวดมนต์ไม่จำเป็นต้องสวมชุดขาวเหมือนกันหมด เพราะวัยรุ่น หรือนักท่องเที่ยวอาจจะมีกิจกรรมต่างๆมาก่อนแล้วเมื่อถึงเวลามาเข้าวัดเพื่อปิดท้ายกิจกรรมจะได้ไม่รู้สึกแปลกแยกว่าทุกคนเข้าวัดจะต้องใส่เสื้อขาวหมด จะทำให้ทุกเพศทุกวัยเข้าไปใช้วัดเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมได้ทุกโอกาส

ชัยณรงค์ คำแดง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
ผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิสังฆะเพื่อสังคม
 ให้ข้อมูล

 

สวดมนต์ข้ามปี :สวดมนต์เป็นวิถี ใส่เสื้อหลากสี เริ่มต้นดี รับปีใหม่ 2567

ภาคเหนือตอนบน

ลำดับ ชื่อ/ฉายา ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทร
1. พระใบฎีกาณรงค์ วิจิตฺตธมฺโม เจ้าอาวาส วัดดอนตัน ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 0956986206
2. พระครูสถิตธรรมวิภัช

 

เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่ ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 084-3782993
3. พระครูสิริสุเมธากร

 

รองเจ้าคณะอำเภอลอง วัดบ้านปง 102 ม.3 วัดบ้านปง ต.ต้าผาหมอก อ.ลอง จ.แพร่(จอ./จร.) 0896609234
4. พระครูอนุกูลนันทกิจ(คงศิลป์ เขื่อนอ้น)

 

รองเจ้าอาวาสวัดหนองบัว และผู้อำนวยการโรงเรียนพระปิริยติธรรมวัดนิโพธาราม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน วัดหนองบัว ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 0817964699
5. พระมหาอนุวัต ฐิตเมโธ (วิชัยรัตน์)

 

เจ้าอาวาสวัดหนองปลาขอ วัดหนองปลาขอ 89 ม. 5 ต.ป่าสัก อ. เมือง จ.ลำพูน 0817831764
6. พระครูโฆษิตสมณคุณ

 

เจ้าอาวาสวัดแม่ห่าง วัดแม่ห่าง ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 0899972792
7. พระครูประภาสธนารัตน์

 

เจ้าอาวาสวัด 113 วัดป่ายาง หมู่ 2 ตำบลค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 083 573 4036
8. พระสมุห์จำเริญ จนฺทีปโม

 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดดอยสัพพัญญู เลขาเจ้าคณะอำเภอแม่หว่าง วัดดอยสัพพัญญู 491 ม.6 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 0814720275
9. พระครูวรสุตเขต(ดร)

 

เจ้าอาวาส วัดสันทราย 111 หมู่ที่ 12 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 0898523498
10. พระครูวิโรจน์จริยานุกูล เลขารองเจ้าคณะจังหวัดเชียงด้านการสาธารณูปการ วัดกัญจน์นิธญาราม 111 หมู่ 10 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 0895593808
11. พระครูสมุห์วิเชียร คุณธัมโม

 

ผู้ประสานงานภาค วัดเจดีย์แม่ครัว 94 หมู่ที่ 3 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 0841775221

 

ภาคเหนือตอนล่าง

ลำดับ ชื่อ/ฉายา ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทร
1. พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา เจ้าคณะตำบล

คลองกระจง

วัดคลองกระจง ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 084-178 2295
2. พระศุภชัย  เกิดเชื้อ

 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดราษฎณ์ศรัธาราม 100 หมู่ 9  ต.ทับผึ้ง  อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 0986239462
3. พระครูศุภกิจาภิรัต

 

เจ้าคณะตำบลหนองแขม วัดคลองตาล 1 ม.8 ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 0810412111
4. พระครูสุจิณวรธรรม

 

เจ้าคณะตำบลท่าช้าง วัดนาขุม 11 ม.7 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 0897070655
5. พระกล้าณรงค์ จุลดิลก เจ้าอาวาส วัดสุนทรประดิษฐ์ 110 หมู่ 7 ต.บางระกำ  อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 0873076016
6. พระครูปทีปจันทรังษี

 

เจ้าคณะตำบลไม้งาม วัดเกาะตาเถียร 108 ม.1 ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก 0654407838

 

7. พระธวัชชัย  แก้วมหาวงษ์

 

เจ้าอาวาส วัดวังม่วง 73 ม.2  ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก 0972937539

 

8. พระมหาสมบัติ  ทำสีนาค

 

เจ้าอาวาส วัดอัมพวัน 105  หมู่ 2 ต.ป่ามะม่วง  อ.เมือง จ.ตาก 0828825834

 

9. พระพิสิษฐ์ อภิลาภสิริกุล

 

เจ้าอาวาส วัดท่าช้าง 102 หมู่ 4 ตำบลไม้งาม  อำเภอเมือง  จ.ตาก 0943504385
10. พระสิทธิพงษ์ วสินฺโท

 

เจ้าคณะตำบล วัดใหม่เยาวชน 79 ม.5 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 0987831886
11. พระครูศรีบุญยาคม

 

เลขารองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์/เจ้าคณะตำบลข่อยสูง วัดมงคลนิมิต 79 ม.2 ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 0864456994
12. พระครูอุปถัมภ์ธรรมนิวิฐ

 

เจ้าอาวาสวัดหมู่ห้าสามัคคี วัดหมู่ห้าสามัคคี 67/1 ม.5 ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 0966617377
13. พระครูปลัดภูกิตต์ พรรณขาม

 

เจ้าอาวาส วัดชำทอง 28 หมู่ 8 ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ. อุตรดิตถ์ 0820212795
14. พระครูสิริพัชรากร

 

เจ้าคณะตำบลบ้านติ้ว วัดศรีภูมิ 241  หมู่ 3 ต.บ้านติ้ว  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ 0808023359
15. พระครูสิทธิพัชรบวร เจ้าคณะอำเภอวิเชียรบุรี วัดพุเตยประสิทธิ์ 12/1 หมู่ 4 ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์  
16. พระครูพิพิธจารุธรรม

 

เจ้าอาวาสวัดบึงเฒ่า วัดบึงเฒ่า 55 ม.5 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 0814741589
17. พระมหาบุญสงค์ ญาณสํวโร

 

เจ้าคณะตำบลท่าไม้ – วังควง วัดกุฎิการาม 114 ม.10 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 0862039976
18. พระครูนิวุตถ์ประชากร

 

เจ้าอาวาสวัดสวรรค์ประชากร วัดสวรรค์ประชากร 10 ม.11 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์

 

081036417

 

ภาคอีสาน

ลำดับ ชื่อ/ฉายา ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทร
1. พระครูโพธิวีรคุณ -ผู้ประสานงานภาค

-เจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์

วัดโพธิการาม 75 ม.6 ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 081-2974226
2. พระครูเกษตรสราภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดสระเกษ

 

วัดสระเกษ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 091-0549812
3. พระสุนัย อาภายตฺโต   วัดศรีชมภู 299 ม.10 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมภู จังหวัดขอนแก่น 0818734191
4. พระครูดิตถธรรมานุกูล รองเจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์ วัดท่าม่วง 46 ม.3 ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 087-2278097
5. พระครูโสภณมหิทธิธรรม เลขานุการเจ้าคณะอำเภอศรีสมเด็จ วัดหนองใหญ่ ม.10 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 089-5316727
6. พระครูวิบูลวุฒิกร เจ้าคณะอำเภอนามน วัดอโศการาม 96 ม.10 ตำบลยอดแกง  อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 062-5699695
7. พระครูประภัสสรสันติธรรม เจ้าคณะตำบลลำหนองแสน วัดสว่างคงคา  68 ม.9 ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 087-8673296
8. เจ้าอธิการแดง ปญฺญาวโร เจ้าคณะตำบลบึงวิชัย วัดป่าชัยมงคล 121 ม.5 ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 081-7492425
9. พระอธิการประชุม คมฺภีรธมฺโม เจ้าอาวาส วัดท่าประชุม 185 ม.4 ต.หนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 098-3895047
10. พระครูปลัดภูมินทร์ วรโท เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ

เจ้าคณะตำบล

วัดอภิสิทธิ์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 089-8296948
11 พระอธิการโสภณ ปิยธมฺโม -ผู้ประสานงานภาค

-เจ้าอาวาส

วัดโพนขวาว ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 063 5075175
12 พระมหาอภิชาต สุนทรวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดบ่อชะเนง ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 061 1426506
13 พระอธิการประสิทธิ์ ทีฆายุโก เจ้าอาวาส วัดศรีทอง ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ  
14 พระอธิการคำผง สุธมฺโม

 

เจ้าอาวาส วัดดู่ใน ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 094 631 5233
15 พระครูเวฬุวันสุตกิจ

 

เจ้าคณะตำบลไผ่ใหญ่ วัดเวฬุวัน ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 081 7604189
16 พระครูกิตติปริยัติคุณ เจ้าอาวาส วัดหนองคู ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี  
17 พระครูปริยัติพลากร เจ้าอาวาส วัดบูรพา ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  
18 พระครูบวรสังฆรัตน์ รองเจ้าคณะอำเภอกันทรารมย์ วัดจำปา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  
19 พระครูอุดมโพธิกิจ เจ้าคณะตำบลเปือย วัดโพธิ์ศิลา ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ  

 

ภาคกลาง

ลำดับ ชื่อ/ฉายา ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทร
1. พระครูภัทรธรรมคุณ,ดร. เจ้าอาวาส

เจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม

วัดพัฒนาธรรมาราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 081 994 3875
2. พระครูสุวัฒน์จันทโชติ   วัดสามัคคีประชาราม อ.โคกเจริญ 089 801 0601
3. พระครูใบฎีกาประวิทย์กิติวโร   วัดศรีรัตนาราม อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 087 994 4750
4. พระครูสันติญาณประยุต   วัดญาณเสน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 081 948 3566
5. พระครูวิจิตรธรรมพิทักษ์,ดร.   วัดเขาจระเข้ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 089 041 4985
6. เจ้าอธิการทะนง  ธมฺมิโก   วัดหนองกระเบียน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 065 536 8392
7. พระปัญญา  จิตฺตปญโญ,ดร.   วัดโคกสำเริง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 098 750 7615
8. พระอธิการสมศักดิ์  ฐานุตฺตโร   วัดโพธิ์เงิน อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 080 775 3738
9. พระครูประโชติธรรมทัต   วัดท่าหลวง ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 092 9419 845
10. พระปลัดวรเมศวร์  นาควโร,ดร.   วัดใหญ่ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 081 786 3769
11. พระสมุห์อำนวย  จิตฺตทนฺโต   วัดอุดมสุข อ.บ้านไร่ จ.อุทัย 082 2974293
12. พระครูอนุกูลกัลยาณกิจ,ดร.   วัดห้วยเจริญสุข อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 087 056 8909
13. พระครูสุนทรวิริยาภิวุฒิ,ดร.   วัดโคนอน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 099 359 6191
14. พระครูสังฆรักษ์บันเทิง วรปญฺโญ   วัดสองพี่น้อง อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 086 143 6694
15. พระครูไพโรจน์ธรรมสุนทร   วัดดงไร ต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 097 959 6196
16. พระอธิการสิทธิชัย  สมาจาโร   วัดหนองขนาก ต.กุดจอก อ.หนองมะโมงจ.ชัยนาท 081 053 7521
17. พระครูปลัดธณชาติ อติธมฺมจกฺโก,ดร.   วัดตำหนักพระเจ้าทรงธรรม จ.พระนครศรีอยุธยา 064 789 2698
18. พระปลัดจีรพนธ์    อมรรํสี .ดร   วัดศรีกุญชร ต.ยางซ้าย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 081 291 856
19. พระครูนนทวีรวัฒน์   วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 081 841 3094

 

ภาคตะวันออก

ลำดับ ชื่อ/ฉายา ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทร
1. พระครูปริยัติสุวัฒนาภร เจ้าคณะตำบลทับมา วัดทับมา ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 089 5414415
2. พระครูบวรศีลวัฒน์ เจ้าคณะตำบลทางเกวียน วัดหนองกันเกรา ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 081-6642525
3. พระปลัดประสิทธิ์ ถิรจิตโต เจ้าอาวาส วัดใหม่ไพรวัลย์ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 087-1104074
4. พระปลัดบำเพ็ญ ศิลาธารา เจ้าคณะตำบลตะพง วัดช้างชนศิริราชฏร์บำรุง ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 081-4281198
5. พระประกิต เตชปญฺโญ เจ้าอาวาส วัดธรรมาภิมุข ตำบลเนินทราย อำเภอเมือง จังหวัดตราด 081 0043719
6. พระครูประโชติพรหมวรคุณ เจ้าคณะตำบลวังท่าช้าง วัดวังกวาง ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบิลบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 084 350 4633
7. พระครูสุวรรณวิจิตร เจ้าคณะตำบลสามชุก วัดสามชุก ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 089-0008462
8. พระครูกิตติปัญญาธร เจ้าคณะตำบลย่านรี เขต ๑ วัดเขาวง ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี  ปราจีนบุรี 065-3519959
9. พระครูโอภาสจันทสิริ ,ดร รองเจ้าคณะอำเภอกบินทร์บุรี วัดสว่างอารมณ์  ต.เมืองเก่า  อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 081-1869577
10. พระครูสุจิตกิจจานุกูล เจ้าอาวาสวัดห้วยจระเข้ วัดห้วยจระเข้ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 099-4453311
11. พระมหาวิโรจน์ วิโรจโน เจ้าอาวาสวัดสุทัศนาราม วัดสุทัศนาราม บ.หนองแต้ ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 097 327 6150
12. พระอาจารย์ทองสุข ฐิตสีโล เจ้าอาวาส สำนักปฏิบัติธรรมมงคล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 081-6658942
13. พระครูวินัยธรคงฤทธิ์ อตถโกวิโท เจ้าอาวาส วัดเขาฉลาด 17 ม.7 ต.เทพนิมิต อ.เขาสมิง จ.ตราด 081 4281198
14. พระสมุห์สังเกต อุดม เจ้าอาวาส วัดอู่ทอง 344 ม.5 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง 081-3858115
15. พระมหาสุรชัย  บูรณะวังศิลา เจ้าอาวาส วัดหนองน้ำขุ่น ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 081-0145944
16. พระมหาสุรชัย  บูรณะวังศิลา เจ้าอาวาส วัดหนองน้ำขุ่น ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 081-0145944
17. พระมหาสมัย สมโย เจ้าอาวาสวัดป่าพระเจ้า วัดป่าพระเจ้า ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 086 002 9201
18. พระปลัดรุ่งนิรันดร์ เนื่องน้อย  เจ้าอาวาส วัดชากกลาง ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด 085-2756401

 

ภาคใต้

ลำดับ ชื่อ/ฉายา ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทร
1. พระมหาบวร  ปวรธมฺโม เจ้าอาวาส

เลขาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีฯ

วัดบุญนารอบ วัดบุญนารอบ 214/37 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 083-5075678
2. พระปลัดพัทธพงษ์ ธมฺมนนฺโท เจ้าอาวาส วัดศาลามีชัย วัดศาลามีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 093-6457579
3. พระครูวีรสุตากร เจ้าคณะอำเภอพระพรหม วัดพระพรหม หมู่ที่1 ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 082-6295172
4. พระครูสุทธิสุวรรณารักษ์ (จรัญ บัวทอง) เจ้าอาวาสวัดธารทอง วัดธารทองวัดธารทอง หมู่ที่ 1 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 081-7284769
5. พระสมุห์เกรียงชัย ธมมวโร เจ้าอาวาส วัดสว่างอารมณ์  219 ม.6 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 086-0736337
6. พระมหาชัยศิลป์ ชยโชติ แสงสว่าง เจ้าคณะตำบลวังไผ่ วัดดอนทรายแก้ว เลขที่ 16 หมู่ 5    ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 081-797-4138
7. พระพงษ์สวัสดิ์ กตกิจฺโจ ชวดชุม พระสงฆ์แกนนำ วัดท่ายางเหนือ เลขที่ ๔๑ หมู่ ๕ ตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 092-469-3652
8. พระครูมณีธรรมรักษ์ เจ้าอาวาส

 

วัดถ้ำเขาพลู หมู่ที่3 ต.ชุมโค อ.ปะทิว  จ.ชุมพร 098-060-0064
9. พระประมุข กตนาโถ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดมณีสพ  เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 093-772-8848
10. พระวรยุทธ์ จตฺตมโล เจ้าอาวาส วัดวังไผ่ ตำบลวังไผ่ อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 062-471-2365
11. พระครูสังฆรักษ์ชลนที ญาณวีโร เจ้าอาวาส

เลขานุการเจ้าคณะอำเภอท่าฉาง

วัดบ่อมะปริง ม.1 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 097-3789349
12. พระปลัดอำนวย ฐานจาโร

 

เจ้าอาวาส วัดนันทาราม  ต ท่าเคย  อ ท่าฉาง จ สุราษฎร์ธานี 082-499-4596
13. พระครูโฆสิตสรคุณ เจ้าคณะอำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  ต คลองไทร  อ ท่าฉาง จ สุราษฎร์ธานี 089-9971463
14. พระปลัดไกรสร เกสโร เจ้าอาวาส วัดศรีพนมพลาราม  ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 095-2679333
15. พระครูสุขุมธรรมโกศล ดร. รองเจ้าคณะอำเภอท่าชนะ วัดกาฬสินธุ์ ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 087-2828970
16 พระครูศาสนกิจจาทร

 

เจ้าอาวาส

เจ้าคณะอำเภอควนขนุน

วัดลานแซะ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 0819589690
17 พระธรรมธรสวัสดิ์ เจ้าอาวาส

เจ้าคณะตำบลอุไดเจริญ

วัดอุไดพัฒนาวาส 12/1 ม.4 ต.อุไดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล 084-3136366
18 พระจรัญ ชาตาสโภ เจ้าอาวาส

เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเขาชัยสน

 

วัดคลองขุด ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 093-7506716
19 พระมหาอภิสิทธ์ ชิตวณฺโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

เลขานุการเจ้าคณะอำเภอควนขนุน

วัดบ้านสวน  166 ม.6 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 085-3716105
20 พระปลัดสมพงษ์ เจ้าอาวาส วัดย่าบลพัฒนา  321 ม.5 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล
21 พระครูอดุลย์กิติยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอละงู วัดทุ่งนางแก้ว 400 ม.5 ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล 087-8904613

 

22 พระครูสุนทรธรรมนิเทศก์

 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนาธิปเฉลิม วัดท่าจีน ม.2 ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 080-5455262
23 พระปลัดอาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดนิคมพัฒนาราม 194 ม.3 ต.นิคมพัฒนา อ.มนัง จ.สตูล 083-1846065
24 พระสมุห์กฤษดา ขนฺติกโร เจ้าอาวาส วัดห้วยยอด ถ. เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 092-4879227
25 พระครูวิริยกิจโสภิต

 

เจ้าคณะตำบลเขากอบ วัดน้ำพราย 72  ม. 5  ต.ปากคม อ.ห้วยยอด  จ.ตรัง 084-1110195
26 พระครูรัตนสิกขการ

 

เจ้าอาวาส วัดถ้ำพระพุทธโฆษีย์  ต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
27 พระปลัดธรรมดล  ถิรญาโณ เจ้าอาวาส วัดเขากอบ 140  ม. 1 ถนนเพชรเกษม ต.เขากอบ  อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 086-9606889
28 พระอนุชา สาโม พระสงฆ์ วัดตรังคภูมิพุทธาวาส ๓๐๘ บ้านกันตังในเขตเทศบาล ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 099-4805167
29 พระภูวเดช ขวัญเสน เจ้าอาวาส วัดวิหารเบิก ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง พัทลุง 93000 080-1424468

 

30 พระภิญโญ ภูริปัญโญ พระสงฆ์ วัดเขียนบางแก้ว 42 ม.4 ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 093-6406331

 

Shares:
QR Code :
QR Code