เครือข่ายรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เชียงใหม่ รณรงค์“บุหรี่=ยาเสพติด”

เครือข่ายรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคมนี้ ในประเด็นการณรงค์ การรณรงค์ว่า “บุหรี่=ยาเสพติด”

นางบัวใบ สมแสง ครูเครือข่ายรณรงค์เพื่อการงดสูบบุหรี่จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2556 มีประเด็นการรณรงค์ว่า “บุหรี่=ยาเสพติด” มาจากการที่องค์การอนามัยโลกให้ความหมายของคำว่า “ยาเสพติด” หมายถึงสิ่งที่เสพเข้าไปแล้วจะเกิดความต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยไม่สามารถหยุดเสพได้และจะต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดทำให้โรคภัยไข้เจ็บต่อร่างกายและจิตใจ และปีนี้รณรงค์ภายใต้คำขวัญ “ไม่ใช้ ไม่รับ ไม่สนับสนุนโฆษณา ยาสูบร้ายทำลายชีวิต”

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และเครือข่ายองค์กรเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ณ ข่วงประตูท่าแพ โดยจะมีการประกวดขบวน ติดสติ๊กเกอร์รณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ในสถานที่ต่างๆ เช่น ป้ายรถเมล์ ร้านอาหาร ผับ-บาร์ ตลาด หน่วยงานของรัฐและเอกชน สถานที่ที่ทางกฎหมายประกาศให้เป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30น. เป็นต้นไป อีกทั้งจะมีการประกาศเจตนารมณ์ของคนเชียงใหม่ใหม่ “คนเจียงใหม่ บ่เอาควันบุหรี่” และปล่อยขบวนนักเรียนรณรงค์แจกสื่อและคำขวัญวันงดสูบบุหรี่แก่ห้างร้านและประชาชน ใน 4 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ 1 ข่วงประตูท่าแพ-พุทธสถาน เส้นทางที่ 2 ข่วงประตูท่าแพ-ประตูเชียงใหม่ เส้นทางที่ 3 ข่วงประตุท่าแพ-ประตูช้างเผือก และเส้นทางที่ 4 ข่วงประตูท่าแพ-สวนดอก

สำหรับสถานการณ์การณ์การสูบบุหรี่ของประเทศไทย พบว่า คนไทยตายเพราะบุหรี่ปีละ 50,710 คน เฉลี่ยวันละ 138 คน ชั่วโมงละ 5.7 คน จากโรคถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็งปอด โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็ง ตามลำดับ โดยจังหวัดเชียงใหม่ มีอัตราการสูบบุหรี่ในเยาวชนอายุ 15-18 ปี ร้อยละ 2.22 สำหรับโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีโครงการเครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ พบ นักเรียนลดอัตราการสูบบุหรี่ลงมาก มีการค้นหานักสูบหน้าใหม่ นำเข้าบำบัดรักษา พร้อมๆ กับการณรงค์ป้องกัน

 

 

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์

Shares:
QR Code :
QR Code