เครือข่ายต้านเหล้า จี้คุมร้านเหล้ารอบมหา’ลัย

เปิดสถิติวัยโจ๋”เมาทั้งเดือน”

เครือข่ายต้านเหล้า จี้คุมร้านเหล้ารอบมหา’ลัย 

         “เครือข่ายต้านเหล้า”บุกกรมสรรพสามิต จี้ คุมเข้ม “เหล้าปั่น-ร้านเหล้ารอบมหาลัย” เปิดสถิติโจ๋ซดเหล้าพุ่งกระฉูด บางคนบอก “เมาทั้งเดือน”

 

          เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่กว่า 40 คน นำโดยนายคำรณ ชูเดชาได้เข้ายื่นหนังสือต่อ นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม อธิบดีกรมสรรพสามิต โดยเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาเหล้าปั่น และร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้สถานศึกษา 4 ข้อประกอบด้วย

 

          1. ขอให้หยุดออกใบอนุญาตใหม่ และไม่ต่อใบอนุญาตให้ ร้านเหล้าปั่นและร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้สถานศึกษารวมถึงร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหอพักนักศึกษา  ตลอดจนในสถานที่ซึ่งผิดกฎหมาย ตามมาตรา 27 แห่ง พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

 

          2. ขอให้มีการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2548 ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตสุราและการขายสุรา เป็นการด่วน  เพื่อกำหนดเขตโซนนิ่ง ควบคุมมิให้มีร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้สถานศึกษา

 

          3. ขอสนับสนุนนโยบายขึ้นราคาใบอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการทำให้กระบวนการออกใบอนุญาตดังกล่าวทำได้ยากขึ้น

 

          4. ขอให้กำลังใจความพยายามของกรมสรรพสามิต และกระทรวงการคลัง ในการออกมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  เพื่อจำกัดการเข้าถึงของเด็กและเยาวชน

 

          นายคำรณ กล่าวว่า ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กับเด็ก และเยาวชนไทย  กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น เห็นได้จากสถิติการดื่มเหล้าของเยาวชนที่มีอายุ 15-24 ที่พบว่าเพิ่มมากขึ้น ถึง 21.9 เปอร์เซ็นต์จากปีที่ผ่านมา โดยช่วงที่มากที่สุดคือ  ม.5 และปวช.2  และข้อมูลที่น่าตกใจคือ เยาวชนผู้ชายจำนวน 40.4 เปอร์เซ็นต์ ยอมรับว่าดื่มเหล้าจนเมาทุก 30 วันใน 1 เดือน

 

          ทั้งนี้ จากการสุ่มสำรวจพื้นที่รอบมหาวิทยาลัย 10 แห่ง ในกรุงเทพมหานครของทางเครือข่ายฯ พบร้านเหล้าขายเหล้าให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี สูงถึงร้อยละ 83.3 ขณะที่ศูนย์วิจัยปัญหาสุราได้สำรวจพบร้านขายเหล้าเฉลี่ย 57 ร้านต่อ ตร.กม. ในจำนวนนั้นมีร้านเหล้าปั่น 5-6 ร้าน และยังพบว่า 1 ใน 4 ของหอพักนักศึกษา มีการขายเหล้าอยู่ในนั้นด้วย

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์astvผู้จัดการรายวัน

 

 

 

update: 15-10-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: อัญณิกา กฤษสมัย

Shares:
QR Code :
QR Code