เครือข่ายงดเหล้ามุ่งเน้นการทำงานเชิงรุก

ที่มา : เว็บไซต์สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


เครือข่ายงดเหล้ามุ่งเน้นการทำงานเชิงรุก thaihealth


สสส. และเครือข่ายงดเหล้ามุ่งเน้นการทำงานเชิงรุก พร้อมลงพื้นที่เก็บข้อมูลช่วงสงกรานต์ 2561


นางสาวแสงนภา หลีรัตนะ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า สถานการณ์เทศกาลสงกรานต์ในปี 2561 อยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ธุรกิจแอลกอฮอล์ได้ปรับตัวแล้วและใช้กลยุทธ์ใหม่ ๆ ในการสร้างกิจกรรมสื่อสารการตลาด โดยเฉพาสร้างพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ในพื้นที่เอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามห้างสรรพสินค้า ร้านเหล้า และผับบาร์ต่าง ๆ โดยจัดในช่วงค่ำถึงเที่ยงคืน กลายเป็นสงกรานต์กลางคืนแทนที่สงกรานต์กลางวัน ที่เราเคยตรึงสภาพงานพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้าในพื้นที่เล่นน้ำต่าง ๆ ทั่วประเทศในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งการแทรกเข้าไปใช้กลไกประชารัฐ ในการสื่อสารการตลาดและจัดงานพ่วงไปกับหน่วยงานราชการ ทำให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกิดความเกรงใจ และเสี่ยงที่จะเข้าไปดำเนินการในการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย


เครือข่ายงดเหล้ามุ่งเน้นการทำงานเชิงรุก thaihealth


จากสถานการณ์ดังกล่าว สสส. และเครือข่ายงดเหล้า ได้มีการกำหนดทิศทางการทำงานโดยได้มุ่งเน้นการทำงานเชิงรุก โดยเฉพาะการทำงานกับศูนย์ถนนฯ ต่าง ๆ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการบริหารสั่งการในช่วงเทศการสงกรานต์ โดยขอให้ภาคีเครือข่ายงดเหล้าในระดับพื้นที่ได้ไปหารือ ทำความเข้าใจเข้าร่วมประชุมเวทีกับหัวหน้าส่วนราชการและศูนย์ถนนจังหวัด เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการทำงานและแลกเปลี่ยนสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะการจัดงานในพื้นที่เอกชน พร้อมกับหาช่องทางสื่อสาร กดดัน หรือสร้างความร่วมมือกับห้างสรรพสินค้า พื้นที่เอกชนที่คาดว่าจะมีการจัดให้เป็นพื้นที่เล่นน้ำ ว่าต้องไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวข้อง และมีมาตรการในการรองรับคนเมาที่จะออกสู่ท้องถนนยามค่ำคืน และจะผลักดันเชิงนโยบายให้เป็นคำสั่ง หรือมาตรการแนวทางไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ผ่าน ศปถ. ร่วมกับเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ศวปถ. และมูลนิธิเมาไม่ขับ อีกทางหนึ่ง รวมทั้งผ่านสื่อสารธารณะต่าง ๆ


นอกจากนี้ ได้ขอให้แต่ละจังหวัด ทดลองหาช่องทางในการผนึกพลังร่วมกับกลไกด้านสุขภาพและสังคมอื่น ๆ อาทิ สมัชชาสุขภาพจังหวัด กลไกประชารัฐด้านสังคม เครือข่ายเด็กเยาวชน เครือข่าย อสม. เครือข่ายพระสงฆ์ เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบ สภาวัฒนธรรมจังหวัด และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ว่าหรือนายอำเภอ เพื่อร่วมกันผลักดันสร้างนโยบาย หรือข้อตกลงร่วมระดับพื้นที่ หรือผลักดันให้มีการลงนามบันทึกข้อความร่วมมือ (MOU) ในการสร้างพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้าปลอดภัย


ทั้งนี้ ยังได้เตรียมลงพื้นที่เก็บข้อมูลช่วงสงกานต์ 2561 เพื่อสะท้อนภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่ โดยจะนำข้อมูลที่ได้ป้อนกลับไปยังหน่วยงานเชิงนโยบาย ทั้ง ศปถ.กลาง และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code