เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสาน หนุนเสริมโครงการต้านยาเสพติด

 

ประชาคมงดเหล้าภาคอีสานตอนบน หนุนเสริมโครงการการการศึกษาเพื่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน ประจำปี 2556

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน โดย น.ส.บุษบา  สืบสาย, น.ส.นาฎชฎา แจ้งพรมมา และเครือข่ายเยาวชนงดเหล้าจังหวัดขอนแก่น ร่วมงานพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ผ่านการอบรมโครงการการศึกษาเพื่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน (d.a.r.e.) ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยมี พ.ต.อ.จรูญ นวมทอง ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด

ภายในงานมีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จัดบูธนิทรรศการผลงานของนักเรียน รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด พิษภัยของเหล้า, บุหรี่ อันเป็นเหตุปัจจัยที่สำคัญของการเริ่มต้นที่นำไปสู่การเสพยา ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชน

ในงานครั้งนี้มีการจัดบูธให้ความรู้ แจกสติ๊กเกอร์เพื่อรณรงค์ และน้ำดื่มทางเลือกแก่ผู้ที่มาร่วมงาน ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก หวังว่านักเรียนที่ผ่านการอบรมในโครงการนี้จะห่างไกลจากเหล้า, บุหรี่ และยาเสพติด ร่วมทั้งเป็นแนวร่วม และนักรณรงค์ชักชวนเพื่อนๆ หรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียงได้ลด ละ เลิก สิ่งที่ทำลายชีวิตอย่างเหล้า, บุหรี่ และยาเสพติด อีกด้วย

 

 

ที่มา : เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน

Shares:
QR Code :
QR Code