เครือข่ายงดเหล้านครนายกรุก

พบผู้ว่าฯ คนใหม่ช่วยคุมน้ำเมา

 

เครือข่ายงดเหล้านครนายกรุก

 

นายชัยพร ทวีวงษ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครนายก พร้อมด้วย น.ส.พัชราพร สีชมภู ประธานชมรมเยาวชนนักพัฒนาตำบลโคกกรวด และนายมณฑล โกร่งทอง รองประธานชมรมฯ และคณะ ได้เข้าพบ นายสุทธิพงศ์ กุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกคนใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก เพื่อเป็นการแสดงความยินดี ทั้งยังได้มอบเสื้อรณรงค์งดเหล้า และขอความร่วมมือจากทางจังหวัดในการร่วมสนับสนุนกิจกรรมการรณรงค์งดเหล้า และการประกาศใช้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี 2551 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ที่ผ่านมา

 

นายสุทธิพงศ์ ได้ให้โอวาทแก่เยาวชนและเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดนครนายกว่า รู้สึกยินดีและจะให้การสนับสนุนกิจกรรมชมรมเยาวชนฯ และเครือข่ายอย่างเต็มที่ เพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัญหาของครอบครัว ชุมชน สังคม ส่วนตัวเองก็ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และพร้อมเป็นตัวอย่างที่ดีในการรณรงค์ต่อไป

 

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ยังมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานสนับสนุนกิจกรรมการรณรงค์และการบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ อย่างจริงจัง จากนั้นได้เชิญชวนให้ชมรมเยาวชนนักพัฒนาตำบลโคกกรวด และเครือข่ายงดเหล้าได้เข้ามารณรงค์งดเหล้า และจัดกิจกรรมในงานกาชาดจังหวัดนครนายก ในระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2553 และยังได้มอบพระเครื่องให้กับทีมเยาวชนและเครือข่ายเป็นที่ระลึกอีกด้วย

 

เครือข่ายงดเหล้านครนายกรุก

 

หลังจากพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกแล้ว ทีมเยาวชนและเครือข่ายฯ ได้เข้าพบ นางวนิดา รัตนากร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เพื่อมอบเสื้อรณรงค์ และขอให้สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์งดเหล้า และ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ โดยนางวนิดาได้ให้โอวาทขอให้เยาวชนและเครือข่ายทุกคน ได้ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

 

รายงานโดย : นายธวัชชัย อินเทพ ชมรมเยาวชนนักพัฒนาตำบลโคกกรวด

 

 

 

 

ที่มา : เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครนายก

 

 

update : 18-10-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ