เข้มรับปีใหม่ ผุดร้านคุณธรรมขายเหล้าตามเวลา

 


ที่มา : เว็บไซต์โรงเรียนสุขภาวะชุมชน


ภาพประกอบจากเว็บไซต์โรงเรียนสุขภาวะชุมชน


เข้มรับปีใหม่ ผุดร้านคุณธรรมขายเหล้าตามเวลา thaihealth


เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ บ้านต๊ำ จ.พะเยา และลูกข่าย เทศบาลต.บ้านปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย เริ่มรณรงค์ร้านค้าคุณธรรมขายเหล้าตามเวลา เพื่อรับเทศกาลปีใหม่ ลดเมา ลดเหตุ ปี61 ตั้งเป้าอุบัติเหตุเป็นศูนย์


นายปฏิญญา เชิดชูกิจพอเพียง นักวิชาการเทศบาล ตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา กล่าวว่า ได้รณรงค์เพื่อเตรียมความพร้อมรับเทศกาลปีใหม่ โดยช่วยรณรงค์ร่วมกับลูกข่าย คือ การผลักดันให้เกิด ร้านค้าคุณธรรม เพื่อให้ขายเหล้าตามเวลา และอายุที่เหมาะสม


อย่างไรก็ตามในฐานะแม่ข่ายภายใต้ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ เทศบาล ตำบลบ้านต๊ำ ได้เตรียมออกแบบมาตรการในการลดเมา ลดเหตุปี 2561 โดยตั้งเป้าหมายอุบัติเหตุเป็นศูนย์ เพราะในปีที่ผ่านมาตั้งเป้ายหมายไม่ให้มีอุบัติเหตุก็สามารถทำได้


"จะมีด่านนั่งพักที่เป็นด่านชุมชน หากเมาให้มานั่งพักก่อน มีบริการ มะขาม กาแฟ ก่อนเดินทางต่อ นอกจากนี้จะเพิ่มจุดบริการเช่าหมวกกันน็อค"


นอกจากนี้ พร้อมทั้งมีการเก็บข้อมูลการเดินทางของคนสัญจรไปมา เพื่อนำเอาข้อมูลมาวิเคราะห์หาความเสี่ยงและแนวทางป้องกันต่อไป และมีสวดมนต์ข้ามปี โดยจะนำเอาคนนอกพื้นที่มาร่วมดำเนินการเพื่อป้องกันลดเมา ลดเหตุร่วมด้วยพร้อมทั้งจะหาบุคคลต้นแบบจาก พื้นที่ภายนอกในการลดการดื่มแอลกอฮอลล์


ในส่วนของร้านค้าคุณธรรมปีนี้ จะผลักดันเพิ่มให้เกิดขึ้น 50 ร้านค้า เพื่อขายแอลกอฮอลให้เหมาะสมทั้งในเรื่องเวลาและอายุ  โดยในปีที่ผ่านมา การณรงค์สามารถลดนักดื่มได้จาก 1,000 คน เหลือเพียง 600 คน เพราะฉะนั้นในปีนี้ตั้งเป้าหมายให้ลดจำนวนนักดื่มให้มากขึ้นกว่าเดิม

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ