เกษตรอินทรีย์ พัฒนา ‘หัวป่า’ สู่การท่องเที่ยว

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


เกษตรอินทรีย์ พัฒนา 'หัวป่า' สู่การท่องเที่ยว thaihealth


จ.สิงห์บุรี จัดกิจกรรม เกษตรอินทรีย์ พัฒนา ”หัวป่า” สู่การท่องเที่ยว


วันที่ (3 เม.ย.61) นางสมคิด ตั้วสมพงษ์ เกษตรอำเภอพรหมบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาเกษตร จัดกิจกรรม ดำนา @ นาประวัติศาตร์ ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยชาวบ้าน ผู้นำชุมชน นำโดย นายอนันต์ ทองประทีป กำนันตำบลหัวป่า เปิดฐานเรียนรู้ และจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงประวัติศาตร์จังหวัดสิงห์บุรี ให้เด็กนักเรียนและผู้ปกครองชาวตำบลหัวป่า ได้เรียนรู้เกษตรอินทรีย์และตามรอยเสด็จประพาสต้นรัชกาลที่ 5 ณ วัดชลอน ส่งเสริมให้เด็กใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์ ได้เรียนรู้วิธีการทำนาตั้งแต่อดีต โดยไม่ใช้สารเคมี รักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ได้เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์สมัยรัชกาลที่ 5 สถานที่สำคัญของตำบลหัวป่า เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญจังหวัดสิงห์บุรี โดยได้รับการสนับสนุนการทำกิจกรรมจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จังหวัดสิงห์บุรี

Shares:
QR Code :
QR Code