ฮิตหาเพื่อนแก้เหงา-แฟนผ่านเน็ต

โพลชี้หาเพื่อนใหม่ผ่านสื่อออนไลน์ เพราะอยากได้เพื่อนมากขึ้น รองลงมาเพราะความเหงา และอยากได้แฟนพบหาผ่านเฟซบุ๊กมากสุด 84.24%โดยใช้เพื่อหาเพื่อนต่างเพศถึง70.57% เคยนัดเจอครั้งแรกตามที่สาธารณะ 42.63% เชื่อข้อมูลตัวตนเป็นจริงน้อยกว่าครึ่งหนึ่ง 30.99% พบทำให้เกิดปัญหาหนีออกจากบ้านถึง82.61%

สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระดับอุดมศึกษา ทำการสำรวจความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการหาเพื่อนใหม่ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลจำนวน1,081 คน ส่วนใหญ่อายุเฉลี่ย 18-21 ปี ระหว่างวันที่ 22-29 ต.ค. 2556 พบว่า สาเหตุที่ต้องการหาเพื่อนใหม่ ร้อยละ 82.14 คืออยากมีเพื่อนมากขึ้นร้อยละ 78.57 อยากหาเพื่อนแก้เหงาร้อยละ 73.89 อยากหาแฟน/หาคู่ร้อยละ 72.91 อยากหาเพื่อนที่มีความสนใจ/ความชอบในเรื่องเดียวกัน และร้อยละ 71.80 เพื่อเล่นเกมส่วนสาเหตุที่ไม่เคยหาเพื่อนใหม่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์คือ ไม่นิยมการหาเพื่อนใหม่ผ่านสื่อออนไลน์ ร้อยละ83.27 กลัวความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 80.67 และกลัวถูกหลอก/ฉ้อโกง ร้อยละ 77.32 โดยหาเพื่อนต่างเพศที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนถึงร้อยละ 70.57

สำหรับปัญหาจากการหาเพื่อนใหม่ทางสังคมออนไลน์ พบว่า เกิดพฤติกรรมหนีออกจากบ้านมากที่สุดร้อยละ 82.61 รองลงมาคือการล่วงละเมิดทางเพศ ร้อยละ 80.85 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดน้อยลง ร้อยละ 78.26 การเก็บตัวไม่พบปะผู้คนร้อยละ 75.39 และผลการเรียนตกต่ำร้อยละ 72.99 ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 75.12 ระบุว่าเคยหาเพื่อนใหม่ทางสังคมออนไลน์ในจำนวนนี้ใช้เฟซบุ๊ก ร้อยละ 84.24 ไลน์ ร้อยละ 81.16 และ ทวิตเตอร์ร้อยละ 77.46 และเมื่อเปรียบเทียบวิธีการหาเพื่อนใหม่ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ระหว่างวิธีส่งคำขอเป็นเพื่อนกับการรับคำขอเป็นเพื่อนนั้น กลุ่มตัวอย่างร้อยละ43.84 ระบุว่า ใช้วิธีรับคำขอเป็นเพื่อนมากกว่า ขณะที่ร้อยละ 36.33 ระบุว่าใช้ทั้งสองวิธีพอๆ กัน

เมื่อถามถึงการนัดพบเพื่อนใหม่จากสังคมออนไลน์ ร้อยละ 55.17 ระบุว่า เคยนัดพบกัน โดยร้อยละ42.63 ระบุว่า นัดพบครั้งแรกในสถานที่สาธารณะทั่วไป เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ ป้ายรถเมล์ร้านสะดวกซื้อ ฯลฯ ส่วนบุคคลที่ช่วยเตือนสติให้ระมัดระวังปัญหา/อันตรายจากการหาเพื่อนใหม่ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ร้อยละ 84.37 คือ พ่อแม่ผู้ปกครอง  ร้อยละ 81.22 คือเพื่อนฝูงและร้อยละ 76.78 คือบุคคลที่มีประสบการณ์ในการหาเพื่อนทางสื่อสังคมออนไลน์

เมื่อถามถึงความคิดเห็นต่อการหาเพื่อนใหม่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ร้อยละ 30.99 เชื่อว่าข้อมูลส่วนตัวที่แสดงบนสื่อสังคมออนไลน์ เช่นสถานที่เรียน/ทำงาน อายุ รูปภาพสถานภาพการมีคู่ ของผู้ที่ต้องการหาเพื่อนใหม่นั้นเป็นข้อมูลจริงน้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ขณะเดียวกัน หากกลุ่มตัวอย่างต้องการหาเพื่อนใหม่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ร้อยละ 33.86 ระบุว่า จะแสดงข้อมูลส่วนตัวของตนเอง เช่นสถานที่เรียน/ทำงาน อายุ รูปภาพสถานภาพการมีคู่ ที่เป็นข้อมูลจริงน้อยกว่าครึ่งหนึ่งให้กับผู้อื่น

 

 

ที่มา : astvผู้จัดการรายวัน

 

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code