ฮักแพงแบ่งปัน อีสานสร้างสุข ครั้งที่ 4

featured

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563 ที่โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานมหกรรม “ฮักแพงแบ่งปัน อีสานสร้างสุข” ครั้งที่ 4 ภายในงานมีการเสวนา หัวข้อ “ชุมชนน่าอยู่อีสาน มั่นคง อย่างยั่งยืน” เพื่อนำเสนอผลสำเร็จของการทำงานร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมนำสื่อมวลชนสัญจรพื้นที่ตัวอย่างกลไกสภาผู้นำชุมชนเข้มแข็ง ที่บ้านหนองโพด จ.มหาสารคาม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2SxUOVP

Shares:
QR Code :
QR Code