อ่างทองนำร่อง “องค์กรไร้พุง” ต้นแบบสุขภาพดี

เผยลดเสี่ยงโรคร้าย เบาหวาน-หัวใจความดัน ด้วยวิธี 3 อ.

 อ่างทองนำร่อง “องค์กรไร้พุง” ต้นแบบสุขภาพดี

          นายแพทย์สาโรจน์ มะรุมดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ได้ดำเนินโครงการภาคีร่วมใจ คนอ่างทองไร้พุงขึ้น ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ด้วยการสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรเกิดความรู้ ความตระหนัก และมีทักษะในการลดอ้วนลดพุงของคนในองค์กร และประชาชนรวมทั้งควบคุม ป้องกันภาวะอ้วนลงพุงในกลุ่มคนปกติ โดยมีระบบการบริหารจัดการที่ดี และใช้หลักการ 3 อ.ในการลดพุง

 

          นายแพทย์สาโรจน์ กล่าวต่ออีกว่า  3 อ. ซึ่งประกอบด้วย อาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์ รวมทั้งเกิด องค์กรไร้พุงต้นแบบ โดยดำเนินการในองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 7 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล องค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ หน่วยงาน จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย สำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่อ่างทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานีตำรวจภูธรเมือง และโรงเรียน จำนวน 2 แห่งประกอบด้วย โรงเรียนวิเศษชัยชาญ ตันติวิทยาภูมิอำเภอวิเศษชัยชาญ โรงเรียนวัดมะขาม อำเภอไชโย พร้อมทั้งคณะทำงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

 

          นายแพทย์สาโรจน์ มะรุมดี กล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยให้มีข้าราชการต้นแบบที่มีสุขภาพดี อันเป็นการลดโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคหัวใจ ตลอดจนการลดภาระค่ารักษาพยาบาลให้แก่ทางราชการในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ยังถือเป็นการนำร่อง เป็นตัวอย่างให้บุคคลอื่นเห็นเพื่อนำไปเป็นกำลังใจในการลดพุงต่อไป

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

update : 06-10-51

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code