อุบัติเหตุ 2 วันสงกรานต์ เจ็บเฉียด 900 คน

          ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 12 เมษายน ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการรณรงค์ “ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ” พบว่า มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 471 ครั้ง เพิ่มขึ้น 6 ครั้งจากปีก่อน มีผู้เสียชีวิต 63 ราย เพิ่มขึ้น 1 ราย บาดเจ็บ 491 ราย ลดลง 5 ราย โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังเป็นพฤติกรรมเมาสุรา และขับรถเร็วเกินกำหนด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรถจักรยานยนต์ ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย

/data/content/23818/cms/eghknpqrty16.jpg

           ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2557 น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมคุมประพฤติ แถลงสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่า สำหรับจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เชียงราย และนครศรีธรรมราช ยังนำหน้าอยู่ที่ 20 ครั้ง ส่วนนครราชสีมา เป็นจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด 5 ราย รองลงมา นครสวรรค์ สุพรรณบุรี 4 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ เชียงราย นครศรีธรรมราช 21 ราย

           สรุปอุบัติเหตุทางถนนรวม 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-12 เมษายน เกิดอุบัติเหตุรวม 850 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 59 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 102 ราย เพิ่มขึ้น 1 ราย บาดเจ็บรวม 893 ราย เพิ่มขึ้น 55 ราย จังหวัดที่ไม่เกิดอุบัติเหตุในช่วง 2 วัน มี 3 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ นครนายก และหนองคาย จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตในช่วง 2 วัน (ตายเป็นศูนย์) รวม 26 จังหวัด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงราย 37 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงราย นครสวรรค์ และนครราชสีมา 5 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงราย 36 ราย

              แพทย์กู้ชีพช่วยคนเจ็บ 2 วัน กว่า 2,000 ราย

              นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ภาพรวมการปฏิบัติงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินในห้วง วันที่ 11-12 เมษายน ทั้งประเทศ ทีมแพทย์กู้ชีพออกปฏิบัติการตรวจรักษาผู้บาดเจ็บจากการจราจรรวม 2,311 ราย หรือประมาณ 1 ใน 3 ของผู้บาดเจ็บ

           ขณะที่ นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผลการออกตรวจสอบการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมด 439 ราย ทำผิดเล็กน้อย และได้ตักเตือนแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้อง 302 ราย และดำเนินคดี 137 ราย โดยฐานความผิดมากสุดคือ การโฆษณาการตลาด เพื่อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 102 ราย

 

 

               ที่มา : เว็บไซต์หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

            ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code