อุบลฯลั่นเร่งรัดปลอดเหล้า-บุหรี่ ปี 55

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พ.ต.อ.ศรันย์ นิลวรรณ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี นายสุทัศ เรืองศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และอาจารย์วิทยา บุญฉวี ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันแถลงนโยบาย “ปี 2555 อุบลราชธานี เลิกบุหรี่ เลิกเหล้า”

อุบลฯลั่นเร่งรัดปลอดเหล้า-บุหรี่ ปี 55

นายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จากการสำรวจข้อมูลประชาชนในกลุ่ม อายุ 15 ปีขึ้นไป ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อปี 2554 จำนวน 1,081,921 คน พบว่า มีผู้ที่ดื่มสุรา ร้อยละ 29.96 แยกเป็นดื่มตามเทศกาล ร้อยละ 28.83 (311,925 คน) ดื่มประจำ ร้อยละ 1.13 (12,227 คน) สูบบุหรี่ ร้อยละ 6.38 (69,183 คน)

ซึ่งในช่วงเทศกาลต่างๆ พบว่ากลุ่มที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดกว่าครึ่งหนึ่งเกิดอุบัติเหตุมาจากการดื่มสุราโดยคณะกรรมการควบคุมและคณะอนุกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดอุบลราชธานี เห็นความสำคัญในการแก้ปัญหาดังกล่าว และได้รับความร่วมมือจากภาครัฐผู้ประกอบการร้านค้า องค์การพระผู้นำนักพัฒนาตามอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง เครือข่ายองค์กรงดเหล้า สสส. และเครือข่ายเด็กเยาวชน กำหนดให้ปี 2555 เป็นปีแห่งการเร่งรัดพัฒนา เพื่อการลดละเลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ ภายใต้นโยบาย “ปี 2555 อุบลราชธานี เลิกบุหรี่ เลิกเหล้า”

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Shares:
QR Code :
QR Code