‘อุทัยธานี ดีจัง’ จูงลูก-จูงหลาน-ปันความสุข

ที่มา : มติชนออนไลน์ 


ภาพประกอบจากมติชนออนไลน์ 


'อุทัยธานี ดีจัง' จูงลูก-จูงหลาน-ปันความสุข thaihealth


อบจ. อุทัยธานี ร่วมกับ เทศบาลเมือง และ สสส. จัดกิจกรรมอุทัยธานี ดีจัง ประชาสัมพันธ์คนอุทัยฯ ชวนกันจูงลูก จูงหลาน มาชิม มาแชร์ มาเล่น แบ่งปันความสุข เรียนรู้ภูมิปัญญา วิถีวัฒนธรรมคนอุทัย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านการเล่น-ลงมือ-แบ่งปัน


เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ที่ บริเวณลานสะแก ริมแม่น้ำสะแกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกอบจ.อุทัยธานี ร่วมกับ เทศบาลเมืองอุทัยธานี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอุทัยธานี และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.จ.อุทัยธานี) จัดกิจกรรม อุทัยธานี ดีจัง ภายใต้การประชาสัมพันธ์ประชาชนในการ ชวนกันจูงลูก จูงหลาน มาชิม มาแชร์ มาเล่นแบ่งปันความสุข ด้วยการเรียนรู้ภูมิปัญญา วิถีวัฒนธรรมคนอุทัย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านการเล่น ลงมือ แบ่งปัน


'อุทัยธานี ดีจัง' จูงลูก-จูงหลาน-ปันความสุข thaihealth


โดยกิจกรรมดังกล่าว จะมีการจัดขึ้นตั้งแต่เวลา 17.00 น. ไปจนถึง 20.00 น โดยภายในงาน จะมีกิจกรรมการละเล่นและการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้เด็กและครอบครัวในกลุ่มหลากหลายช่วงวัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมและเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เช่น เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมชุมชน เรียนรู้คุณค่าป่ามรดกโลก ฝึกศิลปะทำมือ ทำเองกินเองขนมพื้นถิ่นอุทัย นิทรรศการเล่าเรื่อง พื้นบ้านย่านเมือง ซึ่งในแต่ละกิจกรรมนั้น จะเป็นการส่งเสริมปลูกฝัง และสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เด็กเยาวชนและครอบครัว ได้เรียนรู้ถึงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่คู่ควรแก่การอนุรักษ์และสานต่อของจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชนและเยาวชน ได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการส่งเสริมและรักษาศิลปวัฒนธรรมที่ดี ของจังหวัดอุทัยธานี ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นคู่จังหวัดไปอย่างยาวนาน และยังถือเป็นการเพิ่มช่องทางให้เด็ก นักเรียน ประชาชนและเยาวชน หลากหลายกลุ่ม หลากหลายช่วงวัยได้พบปะสานสัมพันธ์และทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน เป็นการสร้างความสุขสนุกสนาน ให้กับครอบครัว ชุมชน ได้เป็นอย่างดี อีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ