อึ้ง! เด็กไทยมีเพศสัมพันธ์-ทำคลอดสูงขึ้น


เหตุถูกครอบครัว โรงเรียนละเลย เพื่อนพาเสียคน


ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ผู้อำนวยการสถาบันรามจิตติ ในฐานะหัวหน้าโครงการ child watch ระดับประเทศ เปิดเผยว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกันศึกษาเรื่องการผลักดันยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ สำหรับเด็กระดับจังหวัด ระดับประเทศ พบว่า ข่าวดีสภาวการณ์เด็กในรอบปี 2548-2549 คือแนวโน้มอนามัยแม่และเด็กดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอัตราการตายของทารกแรกคลอดจากร้อยละ 8.34 เหลือเพียง 7.20 คนต่อพัน การเสพเหล้าและบุหรี่ทรงตัว พบว่าเด็กมัธยม-อุดมศึกษาดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ จากเฉลี่ยร้อยละ 38.33 และร้อยละ 17.24 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นร้อยละ 38.66 และร้อยละ 17.71 อัตราส่วนระหว่างพื้นที่เสี่ยงต่อพื้นที่ดีลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมือง                                           

           “ข่าวร้ายคือ แนวโน้มการพยายามฆ่าตัวตายสูงขึ้น โดยเยาวชนอายุต่ำกว่า 25 ปี พยายามฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นจากจำนวนร้อยละ 29.73 เป็น 33.98 คนต่อแสนประชากรในกลุ่มอายุ จำนวนเด็กไม่ได้ อยู่กับพ่อแม่เพิ่มขึ้น จากร้อยละ 23.58 เป็น 25.36 วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์และมาทำคลอดสูงขึ้น เด็กวัยรุ่นระดับมัธยม-อุดมฯ ยอมรับว่ามีเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16 เป็น 19 และมีวัยรุ่นต่ำกว่า 19 ปี มาทำคลอดเพิ่มขึ้นจาก 52,000 คน เป็น 71,000 คน อัตราเด็กอายุ 18 ปีและต่ำกว่าถูกละเมิดทางเพศเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.42 เป็น 31.32 คนต่อแสนประชากรในกลุ่มอายุ” ดร.อมรวิชช์ กล่าว                         


           ดร.อมรวิชช์ กล่าวต่อว่า วิถีที่ทำให้เด็กอยู่ในกลุ่มเสี่ยงคือ ถูกครอบครัวละเลย กลายเป็นความเก็บกด ใจช้ำจากครอบครัว ถูกปฏิเสธจากโรงเรียน จึงต้องหาศักดิ์ศรีนอกโรงเรียน เพื่อนพาเสี่ยงเมื่อเข้าวัยรุ่น ถูกโอบล้อมด้วยพื้นที่เสี่ยง สื่อร้าย อบายมุขยั่วยุให้เร่าร้อน รุนแรง ติดกระแสบริโภคนิยม ยั่วยุให้ทำทุกอย่างแลกชีวิตฟุ้งเฟ้อ การขายร่างสร้างตัว และนิสัยเสี่ยงชอบรวยลัดวัดดวง และขาดแบบอย่างที่ดี ขาดโอกาสในการฟื้นตัวตนใหม่        


           จากปัญหาดังกล่าว ทุกจังหวัดต้องจัดทำวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาเด็กของจังหวัดที่ชัดเจน จัดทำแผนบูรณาการโดยเชื่อมร้อยโครงการหลักของแต่ละหน่วยงานที่สามารถตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาเด็กของจังหวัดได้ โดยนำพลังเยาวชนมาร่วมขับเคลื่อนแต่ละยุทธศาสตร์                                                                   

           


 
 

ที่มา

ข้อมูลจาก :
ไทยรัฐ

ภาพประกอบ :
www.thaihealth.or.th
update 06-12-50
 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ