อาหารทะเลรับประทานได้ ยึดหลัก สุก ร้อน สะอาด

ที่มา : เดลินิวส์


อาหารทะเลกินได้ ยึดหลัก สุก ร้อน สะอาด thaihealth


แฟ้มภาพ


อาจเพราะการระบาดใหม่ของโรคโควิด-19  เกิดขึ้นที่ตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร แหล่งขายอาหารทะเลขนาดใหญ่ ทำให้ประชาชนบางส่วนไม่กล้าที่จะบริโภคด้วยเกรงว่าอาจจะมีการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่ กระทรวงจึงออกมาแถลงถึงความปลอดภัย หรือแม้กระทั่งหลายคน หลายฝ่ายเดินสายโชว์กินกุ้ง กินหมึกให้เห็นกันจะจะ แต่อาหารทะเลก็ยังไม่กลับมาคึกคักเท่าที่ควร


วันนี้ "คุณหมอขอบอก" ขอเป็นอีกเสียงในการหยิบยกข้อมูลที่ได้จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สื่อสาร กับประชาชนอีกครั้ง โดย นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย บอกว่า อาหารทะเลสามารถรับประทานได้ โดยยึดหลัก "สุก ร้อน สะอาด"


ทั้งนี้ ขั้นตอนการได้มา และการประกอบอาหารก็สำคัญ โดยผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือด้วยสบู่และน้ำให้สะอาดอยู่เสมอ โดยเฉพาะก่อนเตรียมปรุงประกอบและจำหน่ายอาหารทุกครั้ง และควรปรุงอาหารบนโต๊ะที่สูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร


อาหารทะเล ต้องล้างให้สะอาดก่อนนำมาปรุง มีการแยกเก็บเป็นสัดส่วน หากเป็นเนื้อสัตว์ดิบต้องเก็บในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส ส่วนอาหารทะเลประเภท กุ้ง ควรผ่านการปรุงสุกต้มเดือดด้วยความร้อนหรือไม่ต่ำกว่า 70 องศาเซลเซียส นาน 5 นาทีขึ้นไป หากเป็นอาหารประเภทปิ้งหรือย่างก็ขอให้สุกทั่วทั้งชิ้นแทนการกินแบบกึ่งสุกกึ่งดิบ ไม่แนะนำให้กินดิบเพราะตัวกุ้งอาจมีทั้งพยาธิและเชื้อแบคทีเรียทำให้ท้องเสียได้ เพราะฉะนั้นใครที่คิดถึง "เมนูกุ้งแช่น้ำปลา" อาจจะต้องพับโครงการไปก่อน ส่วนที่ปรุงสำเร็จหรืออาหารที่พร้อมบริโภคห้ามใช้มือหยิบจับหรือสัมผัสอาหารโดยตรง ต้องใช้อุปกรณ์ที่สะอาดปลอดภัยในการหยิบจับอาหาร เช่น ทัพพี ที่คีบ เพื่อลดการปนเปื้อนเชื้อโรค


อย่างไรก็ตาม การจะกระตุ้นให้ผู้บริโภคกล้าที่จะซื้อหาอาหารทะเลมากินได้ ร้านค้า ตลาดจำหน่าย ต้องสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคด้วย โดยยึดหลักปฏิบัติแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 "ผู้ประกอบกิจการ" ต้องจัดให้มีระบบการคัดกรองพนักงานหรือผู้ให้บริการและผู้มาใช้บริการ หากพบว่ามีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรสชาติ เหนื่อยหอบ หรือมีอุณหภูมิร่างกายมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป งดให้บริการและไปพบแพทย์


กลุ่มที่ 2 "ผู้สัมผัสอาหารและผู้ปฏิบัติงานในร้านอาหาร" ต้องมีการตรวจคัดกรองพนักงานในร้านทุกคนก่อนให้ปฏิบัติงาน ให้มีการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ถ้าหน้ากากเปียกชื้นหรือสกปรกควรเปลี่ยนใหม่ทันที ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนปฏิบัติงานที่ต้องสัมผัสอาหารทุกครั้ง หลังออกจากห้องส้วม หลังสัมผัสสิ่งสกปรก ลดการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ใช้บริการ โดยการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร มีระบบการสั่งซื้ออาหาร จองโต๊ะนั่งรับประทานอาหารล่วงหน้า การชำระเงินแบบออนไลน์ มีอุปกรณ์สำหรับรับเงิน เป็นต้น


กลุ่มที่ 3 "ผู้ซื้อ/ผู้บริโภค" ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 100% เมื่อเข้าไปในตลาดสด มีการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังการใช้บริการ รวมทั้งเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และในการเลือกซื้ออาหารสดไม่ควรใช้มือเปล่าหยิบจับโดยตรง ควรใส่ถุงมือหรือใช้ที่คีบที่ทางร้านเตรียมไว้ให้ ขอย้ำอีกครั้งว่า อาหารทะเลสามารถรับประทานได้ โดยยึดหลัก "สุก ร้อน สะอาด".

Shares:
QR Code :
QR Code