“อาสาซ่อม อาสาสอน” ลงพื้นที่ จ.ตรัง อาสาซ่อมจักรยาน

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจากดว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดตรัง ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม "อาสาซ่อม อาสาสอน ลงพื้นที่อาสาซ่อมจักรยาน ณ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข. อำเภอนาโยง


ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดตรัง ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม "อาสาซ่อมอาสาสอนลงพื้นที่อาสาซ่อมจักรยาน ณ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อำเภอนาโยง ดร.พิทักษ์ พงษ์ชัยคช ประธานชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า รถจักรยานพาหนะสองล้ออันทรงคุณค่าคือพาหนะที่ดีที่สุดสำหรับชุมชนทุกแห่ง เป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยประหยัดน้ำมันที่กำลังวิกฤตลดภาวะสิ่งแวดล้อมเป็นพิษสร้างสุขภาพผู้คนให้แข็งแรงและยังช่วยฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในชุมชน ไม่ว่าจะใช้เดินทางไปซื้อของ ไปตลาด ไปทำงาน หรือท่องเที่ยว แต่จักรยานก็ยังไม่เป็นที่นิยมเท่าไรนักอันเนื่องมาจากเหตุหลายประการสาเหตุหนึ่งคือจักรยานเสียใช้งานไม่ได้และไม่ได้ซ่อมแซม เนื่องจากไม่มีงบซ่อมหรือไม่มีช่างซ่อมทำให้จักรยานถูกทิ้งไว้เป็นเศษเหล็กชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดตรัง จึงได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม "อาสาซ่อม อาสาสอน ลงพื้นที่อาสาซ่อมจักรยาน ณ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง เพื่อแสดงให้เห็นคุณค่าของการนำจักรยานที่หมดสภาพมาฟื้นฟูซ่อมแซมให้มีสภาพใช้งานได้ และเป็นการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ สสส. มีนโยบายส่งเสริมการใช้จักรยานให้เป็นวิถีชีวิตประจำวันของคนไทยเพื่อสุขภาพและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยมียุทธศาสตร์ 2 ด้าน 1.สร้างกระแสความตื่นตัวในสังคมด้วยการจัดกิจกรรมรณรงค์ในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านการให้ความสนับสนุนเครือข่ายองค์กรและสมาคมด้านจักรยานต่าง ๆ ทั่วประเทศ 2.ผลักดันให้เกิดมาตรการและนโยบายเพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันสนับสนุนการสร้างความรู้และการรณรงค์เชิงนโยบาย

Shares:
QR Code :
QR Code