อาสาช่วยงาน ฉลาดทำบุญ

 

รายละเอียดงานอาสา

โครงการฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา เปิดรับ “อาสาสมัครช่วยงาน” ด้านต่างๆของโครงการ เบื้องต้นเราขอเปิดรับผู้สนใจก่อน จากนั้นจะนัดวันประชุมหารือกันอีกทีหนึ่ง

งานที่เปิดรับอาสาสมัคร

1. อาสาช่วยงานจัดการ  ดูแลการลงทะเบียนผู้สมัครกิจกรรม, ให้ข้อมูลบุคคลทั่วไปที่โต๊ะลงทะเบียน, ดูแลกิจกรรมย่อยที่เปิดให้คนทั่วไปมีส่วนร่วม (ส.ค.ส.บอกบุญ), จัดเตรียมสถานที่, จัดอุปกรณ์, อำนวยความสะดวกทั่วไป ฯลฯ

2. อาสาช่วยงานกระบวนการ  กิจกรรมเตรียมความพร้อม, ทำความรู้จักกัน, สันทนาการสร้างความสัมพันธ์, นำพูดคุยในกลุ่มย่อย, นำภาวนาในกลุ่มย่อย ฯลฯ  (ทางโครงการจะเปิด  workshop ให้สำหรับผู้สนใจฝึกทักษะเพื่อใช้ในงานกระบวนการ)

3. อาสาช่วยงานสื่อสาร  ผลิตสื่อเพื่อใช้ในการสื่อสารแนวคิดฉลาดทำบุญ : ถ่ายภาพนิ่ง, ถ่ายวีดีโอ-เขียนสคริปต์-ตัดต่อ, เขียนบันทึก-เรื่องเล่า-บทความ-สกู๊ป ฯลฯ

4. อาสาด้านอื่นๆ (โปรดระบุ)

วัน / เวลา / สถานที่ทำงาน

เลือกลงพื้นที่ตามความสนใจ ในวันที่มีการจัดกิจกรรม “ฉลาดทำบุญ” ตลอดทั้งปี (ตารางกิจกรรมอยู่ระหว่างจัดทำ) โดยเราจะหารือกับอาสาสมัครเป็นรายบุคคลอีกครั้งหนึ่ง

คุณสมบัติ

1. สามารถเข้าร่วมประชุมพูดคุย “หารือแนวทางการทำงาน” ได้อย่างน้อย 1 ครั้ง 

2. สามารถเข้าร่วมประชุมพูดคุย “สรุปบทเรียน” แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานได้อย่างน้อย 1 ครั้ง 

3. จะแจ้งกำหนดวัน “หารือ” และ “สรุปบทเรียน” ให้ทราบอีกครั้ง  โดยจัดเป็นรอบๆ ในวันที่อาสาสมัครสะดวก

ขั้นตอนการสมัคร

1. กดปุ่ม “สมัครคลิกที่นี่”  (ปุ่มสีส้มบริเวณด้านล่างของหน้ารายละเอียดกิจกรรม)

2. ระบุงานที่สนใจ  โดยแจ้งผ่านกระดานพูดคุยในหน้านี้ หรือที่อีเมล [email protected]

3. ทางเราจะแจ้งวันประชุมหารืออีกครั้งหนึ่ง

หลักการและความเป็นมา โครงการฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา

การทำบุญ เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมสำคัญที่มีพลังในการขับเคลื่อนสังคมไทย แต่ทว่าตามความคุ้นชินของคนทั่วไป มักเข้าใจกันว่าต้องเป็นเพียงการทำทานด้วยข้าวของเงินทอง ดังจะเห็นได้จากข่าวที่ปรากฏทั่วไปว่าประเทศไทยติดอันดับผู้บริจาคเงินมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก 

อย่างไรก็ตาม การทำบุญตามหลักพระพุทธศาสนายังรวมถึงการเสียสละเวลา แรงกาย น้ำใจ ความรู้ความสามารถ และความเอื้ออาทรให้แก่ผู้อื่น

ส่วนผู้รับก็ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงพระสงฆ์ แต่ยังสามารถให้กับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก ไม่ว่าคน สัตว์ หรือแม้แต่การช่วยฟื้นฟูธรรมชาติที่เสื่อมโทรม ซึ่งเป็นช่องทางของการทำบุญทั้งสิ้น

การทำบุญด้วยความเข้าใจดังกล่าว จะก่อให้เกิดประโยชน์ครอบคลุมทั้งด้านกายภาพ (หรือวัตถุ) ด้านสังคม และด้านจิตใจ 

เครือข่ายพุทธิกา จึงได้ขับเคลื่อนทำงานส่งเสริมวัฒนธรรมการทำบุญมาอย่างต่อเนื่อง นับแต่ปี พ.ศ. 2544 ด้วยการสร้างรูปธรรมการลงมือ และกระตุ้นเตือนให้สังคมตระหนักถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของการทำบุญและการเป็นอาสาสมัคร  อันกล่าวได้ว่าเป็นการ “ฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา”

รับสมัครภายใน 31 พฤษภาคม 56

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

ติดต่อ : โครงการฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา

โทรศัพท์ : 0-2882-4387ต่อ 11, 21

อีเมล : [email protected]

 

ที่มา : เครือข่ายพุทธิกา

Shares:
QR Code :
QR Code