อายุเกิน 60 ปี มีสิทธิ์อัลไซเมอร์ถึง 10%

มีโอกาสจะเกิดความจำเสื่อม 

 

 

อายุเกิน 60 ปี มีสิทธิ์อัลไซเมอร์ถึง 10% 

 

นพ.ไพโรจน์  บุญคงชื่น  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรม  ด้านประสาทวิทยา  โรงพยาบาลรามาธิบดี   เปิดเผยว่า  ปัจจุบันโรคอัลไซเมอร์มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  และคาดว่าประมาณร้อยละ  10  ของผู้ที่มีอายุเกิน  60  ปี  มีโอกาสจะเกิดความจำเสื่อม  การวินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือไม่  จะดูจากประวัติการลืมและความผิดปกติอื่น

 

          เช่น  ไม่สามารถจำเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดได้   ถ้าอาการชัดเจนก็จะให้การวินิจฉัยได้เลย   แต่ถ้าเป็นอาการเริ่มแรก   อาจต้องติดตามดูอาการผู้ป่วยสักระยะหนึ่งร่วมกับการตรวจเอกซเรย์พิเศษที่ดูการใช้ออกซิเจนและการใช้พลังงานสมอง   หากตรวจพบว่าเป็นโรคอัลไซเมอร์  จะไม่สามารถรักษาให้หายได้   แต่สามารถให้ยาช่วยเพื่อชะลอการสูญเสียความจำของผู้ป่วยให้ช้าลง   ให้สามารถดูแลตนเองและทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ  ได้นานขึ้น  แต่ไม่สามารถให้กลับมาจำได้ดีเท่าเดิม

 

          ด้าน  พญ.โสฬสินี  เหมรุ่งโรจน์  จิตแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  เปิดเผยว่า  ขณะนี้มีงานวิจัยและการวินิจฉัยเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์  จึงพบการวินิจฉัยได้ง่ายขึ้น  ในประเทศไทยมีเข้ารับการตรวจและพบเป็นโรคอัลไซเมอร์กว่า   200,000  รายแล้ว  ในอนาคตอาจมีจำนวนมากขึ้นหากมีการตรวจโรคกันมากขึ้น   ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อม   ผู้ป่วยจะมีความผิดปกติของสมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน   โดยเฉพาะสมองส่วนที่เกี่ยวกับความคิด   ความจำและการใช้ภาษา   อาการหลงลืมอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์จะค่อนข้างเหนื่อยมาก  และควรต้องมีหลายคนสับเปลี่ยนกันดูแล   บางครั้งผู้ที่ดูแลต้องได้รับการดูแลจิตใจด้วยเช่นกัน   การดูแลผู้ป่วยมีทั้งให้รับประทานยาเพื่อลดอาการ  และพบว่าการปรับสิ่งแวดล้อมก็จะช่วยได้มาก

 

          “บางคนเกิดภาพหลอนต่างๆ  กังวลว่าจะมีใครมาปองร้าย  ซึ่งส่วนนี้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของจิตใจและการรับรู้จากระบบประสาทเสื่อมลง  บางครอบครัวปรับสิ่งแวดล้อมในบ้าน  เช่น  ปรับไม่ให้มีกระจกในบ้าน   ช่วยลดอาการนี้ได้มาก  แต่เคยมีการวิจัยในสหรัฐพบว่า  การป้องกันและชะลอโรคอัลไซเมอร์ได้คือ  การมีความสุขทุกวัน  มองโลกในแง่ดี  มีชีวิตอยู่เพื่ออุทิศตนต่อส่วนรวม”  พญ.โสฬสินีกล่าว.

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 

 

update:26-03-52

Shares:
QR Code :
QR Code