อากาศร้อน ป่วยท้องร่วงเพิ่ม

บุรีรัมย์ป่วยโรคท้องร่วง และอาหารเป็นพิษกว่า 8,000 ราย สสจ.เตือนระวังระบาดช่วงหน้าร้อนพร้อมแนะให้ดื่มน้ำสะอาด อุ่นอาหารทุกครั้งก่อนรับประทานหากมีอาการอุจจาระบ่อยครั้งหรือปวดท้องผิดปกติให้รีบพบแพทย์ หากช้าอาจรุนแรงถึงขั้นช็อกเสียชีวิตได้

อากาศร้อน ป่วยท้องร่วงเพิ่ม thaihealth

นพ.สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) บุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ช่วงนี้เริ่มเข้าสู่หน้าร้อนทุกปีมักมีโรคท้องร่วงและอาหารเป็นพิษระบาด จึงขอเตือนประชาชนควรบริโภคอาหารที่ปรุงสุก สะอาด อุ่นอาหารทุกครั้งก่อนรับประทานไม่ควรกินอาหารสุกๆ ดิบๆ และอาหารที่มีแมลงวันตอม เนื่องจากแมลงวันเป็นพาหะนำเชื้อโรคมาระบาดสู่คน พร้อมแนะนำให้ดื่มน้ำสะอาด น้ำต้มสุก หรือน้ำที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการเกิดโรคท้องร่วงในช่วงที่มีอากาศร้อน

ทั้งนี้ จากข้อมูลของงานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.58 ถึงวันที่ 10 มี.ค.58 พบว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคท้องร่วงแล้วจำนวน 6,821 ราย ผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยพบเพศหญิง 3,911 ราย เพศชาย 2,910 ราย กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือ กลุ่มอายุ 0-4 ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป และกลุ่มอายุ 5-9 ปี ตามลำดับ อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคืออาชีพเกษตร และนักเรียน ตามลำดับ

ส่วนโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร พบว่ามีผู้ป่วย 1,307 ราย ผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยพบเพศหญิง 820 ราย เพศชาย 487 ราย กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือ กลุ่มอายุ 0-4 ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไปและกลุ่มอายุ 10-14 ปี ตามลำดับ อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคือเกษตรกร รองลงมาคือนักเรียน ซึ่งมีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการบริโภคอาหาร หากพบว่าตนเอง หรือคนในครอบครัวมีอาการอุจจาระบ่อยครั้ง ปวดท้องผิดปกติให้รีบพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาโดยเร็ว หากช้าอาจเกิดอาการท้องร่วงรุนแรง ถึงขั้นช็อกเสียชีวิตได้

นพ.สมพงษ์ กล่าวอีกว่า ผู้ป่วยด้วยโรคท้องร่วง ส่วนมากจะเกิดจากการติดเชื้ออหิวาตกโรค เชื้อบิด และเชื้อไทฟอยด์ จะมีอาการเจ็บท้องรุนแรง อาเจียน ถ่ายเหลวหากมีอาการดังกล่าวเบื้องต้นควรกินผงเกลือแร่ และรีบพบแพทย์โดยเร็ว ก่อนที่จะมีอาการป่วยรุนแรงเป็นอันตรายถึงชีวิต

 

 

ที่มา : เว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code