อัตราการบริโภคแอลกอฮอล์ของคนไทย ปี 2504-2547


กราฟแสดงอัตราการบริโภคแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ต่อคนต่อปีของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2504-2547ที่มา : รายงานสถานการณ์สุราประจำปี พ.ศ.2549 (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา)


Update 12-02-51


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ