ออกโปสเตอร์รณรงค์เนื่องในวันวาเลนไทน์ ปี 61

ที่มา : เครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่


ภาพประกอบจากเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่


ออกโปสเตอร์รณรงค์เนื่องในวันวาเลนไทน์ ปี 61 thaihealth


เครือข่ายเยาวชนเชียงใหม่ ออกโปสเตอร์รณรงค์เนื่องในวันวาเลนไทน์เน้นลดเหล้า หยุดความรุนแรง สร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย


เครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้การรวมกลุ่มของนักศึกษา 4 มหาวิทยาลัยได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ขับเคลื่อนการทำงานเพื่อลดผลกระทบการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนนักศึกษา และเนื่องในวันวาเลนไทน์และเทศกาลแห่งความรักปี 2561 กลุ่มเครือข่ายเยาวชนนักศึกษาจึงจัดโครงการรณรงค์สร้างสรรค์เนื่องในวันวาเลนไทน์โดยใช้แนวความคิดเรื่องของการลดเหล้า หยุดความรุนแรงต่อผู้หญิง และส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ


นางสาวดารณี เขื่อนวงศ์วิน ประธานชมรมสร้างเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ในฐานะแกนนำเครือข่ายฯ ได้เสนอแนวคิดเรื่องของความรุนแรงในกลุ่มผู้หญิง และนักศึกษาหญิง ซึ่งต้องยอมรับว่าสถานการณ์การใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจจะเป็นส่วนส่งเสริมทำให้เกิดการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิง จึงอยากจะให้มีการรณรงค์ในเรื่องของความรักที่ปลอดภัย รักต้องไม่เสี่ยง จึงเป็นหนึ่งแนวคิดของเครือข่ายในการรณรงค์เพื่อที่จะลดปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคู่รัก โดยในความหมายของความรุนแรงไม่ได้หมายถึงความรุนแรงต่อร่างกายเท่านั้น แต่การแสดงทำให้เกิดความรู้สึกกลัวหรือเกิดความวิตกกังวลหรือความไม่สบายใจ นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของความรุนแรงอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจจะมาจากปัญหาเชิงโครงสร้าง ซึ่งในอดีตเราต้องยอมรับว่าสังคมชายเป็นใหญ่เป็นที่ยอมรับกันในสังคมไทย เหมือนที่เราจะเคยได้ยินว่า ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้า ผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลัง แต่ปัจจุบันนี้เราพยายามที่จะส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่สังคมไทยน่าจะเรียนรู้และพยายามแก้ไขปัญหาและเชื่อว่าในมุมมองของคนรุ่นใหม่น่าจะสามารถปรับเปลี่ยนได้ 


ออกโปสเตอร์รณรงค์เนื่องในวันวาเลนไทน์ ปี 61 thaihealth


โดยเริ่มต้นจากตัวผู้หญิงและผู้ชายที่จะต้องริเริ่มในการทำงานในเรื่องนี้ไปพร้อมกัน ส่วนตัวมีความคิดเห็นว่าในกลุ่มผู้ชายควรจะมีการลดความรุนแรงต่อผู้หญิงโดยการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะลดอันตรายหรือความรุนแรงหรืออาการมึนเมาที่จะนำไปสู่การใช้ความรุนแรงได้ ส่วนในมุมมองของผู้หญิงคิดว่าต้องมีการมองปัญหานี้เพราะหากว่าหลายคนต้องตกอยู่ภายใต้ความหวาดกลัว ความหวาดระแวงต่อการใช้ความรุนแรง จะต้องมีการบอกต่อซึ่งในสังคม คนที่ไว้ใจ หาเพื่อนที่ปรึกษา อดีตเราอาจจะคิดว่าเรื่องของการใช้ความรุนแรงหรือการทะเลาะวิวาทกับคนรักหรือแฟนเป็นเรื่องปกติแท้ ไม่ควรบอกใคร ดังนั้นการเปิดปากหรือการส่งเสียงถึงปัญหาเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างได้อีกด้วย


ทั้งนี้ทางเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในกลุ่มเยาวชนนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้ทำการสำรวจและเฝ้าระวังกิจกรรมและกลยุทธ์ทางการตลาดของกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านสถานบันเทิงในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ในปีนี้อีกด้วย เพื่อจะเป็นการเฝ้าระวังการกระทำความผิดรวมไปถึงการรวบรวมกลยุทธ์ร้านเหล้า สถานบันเทิง และธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อที่จะจัดทำเป็นรายงานและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเด็กเยาวชนต่อคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการทำการตลาดของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และร้านเหล้าในพื้นที่รอบสถาบันการศึกษาต่อไปอีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code