ออกกฎคุมอาหารข้างทางปลอดภัย

กรมอนามัยเตรียมวางกฎคุมอาหารข้างทาง ขณะที่แพทย์ชี้ สถานการณ์โรคท้องร่วง-อาหารเป็นพิษ ปี 54 ไม่น่าห่วง เชื่อตัวเลขผู้ป่วยไม่ต่างจากปีก่อน เหนือ-อีสาน ยังพบผู้ป่วยมากที่สุด

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไปกล่าวว่า อาหารข้างทางยังเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อปัญหา ซึ่งผู้ขายจำเป็นต้องดูแลให้กับผู้บริโภคด้วย โดยต้องอุ่นอาหารตามเวลาเพื่อหยุดการเติบโตของเชื้อ อย่างไรก็ตามอาหารข้างทางและตามทางเท้า จากเดิมองค์การอนามัยโลกไม่ยอมรับและไม่แนะนำให้รับประทาน แต่เนื่องจากขณะนี้คนเริ่มเข้ามาทำงานและใช้ชีวิตเมืองมากขึ้น วิถีการใช้ชีวิตเริ่มของคนเริ่มเปลี่ยนไป องค์การอนามัยโลกจึงเริ่มมีการกำหนดหลักเกณฑ์อาหารตามข้างทาง โดยให้แต่ละประเทศนำไปปรับใช้ ซึ่งในส่วนของประเทศไทยเองก็มีการดำเนินการเช่นกัน

“ขณะนี้ทางกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อยู่ระหว่างการร่างหลักเกณฑ์เพื่อควบคุมอาหารข้างทางให้ปลอดภัย โดยให้เหมาะสมกับหลักเกณฑ์บ้านเรา”

ส่วนสถานการณ์โรคท้องร่วงและอาหารเป็นพิเศษในประเทศไทย เมื่อดูสถิตผู้ป่วยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า ทั้ง 2 โรค มีอัตราการป่วยที่ค่อนข้างคงที่ เช่นเดียวกับในปีนี้ เมื่อเปรียบเทียบอัตราการป่วยในช่วงเดียวกันในปีก่อนๆ โดยในส่วนของโรคท้องร่วงอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 1,000,000-1,200,000 ราย โดยในปี 2550 พบผู้ป่วยมากที่สุด 1,290,000 ราย แต่ในส่วนอัตราการเสียชีวิตนั้นดีขึ้น ซึ่งเดิมในปี 2541 มีรายงานผู้เสียชีวิต 323 ราย แต่หลังจากปี 2547 มีรายงานผู้เสียชีวิตต่ำกว่า 100 ราย ยกเว้นในปี 2553 ที่มีรายงานผู้เสียชีวิต 11 ราย

ส่วนรายงานโรคอาหารเป็นพิษนั้น เมื่อย้อนหลัง 10 ปี มีการรายงานผู้ป่วยอยู่ที่ 100,000-150,000 ราย โดยในปี 2547 พบการรายงานผู้ป่วยมากที่สุด 154,678 ราย ขณะที่ผู้เสียชีวิตจากภาวะอาหารเป็นพิษนั้นพบไม่มาก โดยมีรายงานเพียงปีละกว่า 10 รายเท่านั้น และในช่วงปีหลังๆ มานี้ ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา มีการรายงานผู้เสียชีวิตเพียง 3-5 ราย ทั้งนี้ เมื่อดูจากการรายงานภาวะในปี 2554 โดยคาดการณ์จากสถานการณ์ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา เชื่อว่าทั้ง 2 โรค สถิติรายงานผู้ป่วยจะไม่แตกต่างจากปีก่อนๆ ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ทั่วไปเช่นเดียวกับในต่างประเทศ

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ