อสม.ยุคใหม่ ปลอดเหล้า ปลอดอุบัติเหตุ ปลอดภัย

อสม.ยุคใหม่ ปลอดเหล้า ปลอดอุบัติเหตุ ปลอดภัย

ชมรมอาสาสมัครสาธรรณสุขอำเภอปากพลี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพลี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก โรงพยาบาลปากพลี และเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครนายก ร่วมจัดการประชุมใหญ่ อสม.ประจำปี 2555 “โครงการ อสม.ร่วมแก้ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร อ.ปากพลี” ณ ห้องประชุมใหญ่ วัดฝั่งคลอง ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก

อสม.ยุคใหม่ ปลอดเหล้า ปลอดอุบัติเหตุ ปลอดภัยนายวิชัย ตั้งคำเจริญ นายอำเภอปากพลี เป็นประธานในพิธี กล่าวว่า ในการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจรนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายจราจร และต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วมาขับรถ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่สุดของอุบัติเหตุจากการจราจร

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครนายก ได้ร่วมให้ความรู้แก่ อสม. เรื่อง “พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” เพื่อให้ อสม.ช่วยเป็นเครือข่ายรณรงค์ และปฏิบัติตามกฎหมาย  รวมถึงเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้าจังหวัดนครนายก ได้จัดทำเข็มกลัดรณรงค์ น้ำดื่มทางเลือกเพื่อสุขภาพ แจกเอกสารแผ่นพับรณรงค์งดเหล้า และบริการแก่ผู้เข้าประชุม

เรื่อง: สิทธิพจน์ อ้นฟัก
ที่มา: เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดนครนายก

Shares:
QR Code :
QR Code