อย. แนะการใช้ผ้าอนามัยชนิดสอด

ที่มา : เดลินิวส์


อย. แนะการใช้ผ้าอนามัยชนิดสอด  thaihealth


แฟ้มภาพ


อย.แจงร่างกฎกระทรวงให้ "ผ้าอนามัยชนิดสอด" เป็นเครื่องสำอาง หลังหลุดจาก พ.ร.บ.เครื่องสำอางปี 58 ย้ำดูแลเหมือนเดิมห้ามปนเปื้อนเชื้อ 4 ชนิด ย้ำไม่ควรใส่นานเกิน 8 ชั่วโมง เสี่ยงติดเชื้อได้


ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงสาธารณสุขกำหนดผ้าอนามัยชนิดสอดเป็นเครื่องสำอาง ว่า จริงๆแล้วผ้าอนามัย ทั้งชนิดที่ใช้ภายนอกและชนิดสอด จัดเป็นเครื่องสำอางตั้งแต่ปี 2528 นับตั้งแต่ มี พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ.2517 และ พ.ศ.2535 เพราะเข้าได้กับนิยามเครื่องสำอาง คือ วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรือกระทำด้วยวิธีอื่นใดต่อส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายเพื่อความสะอาด ความสวยงาม หรือส่งเสริมให้เกิดความสวยงามและรวมตลอดทั้งเครื่องประทินผิวต่างๆ ด้วย โดยไม่รวมถึงเครื่องประดับและเครื่องแต่งตัว ซึ่งเป็นอุปกรณ์ภายนอกร่างกาย แต่เมื่อแก้พ.ร.บ.เมื่อปี 2558 เปลี่ยนคำนิยามใหม่ ทำให้ผ้าอนามัยแบบสอดหลุดจากการเป็นเครื่องสำอางไป จึงต้องออกกฎกระทรวงเพื่อให้กลับมาครอบคลุมอีกครั้ง


ภก.สมชาย กล่าวว่า สำหรับการควบคุมมาตรฐานของผ้าอนามัยก็ยังคงเดิม โดยผ้าอนามัยภายนอก ต้องผลิตขึ้นโดยผ่านการทำให้สะอาดและถูกสุขลักษณะ ส่วนผ้าอนามัยชนิดสอดต้องผลิตขึ้นผ่านการทำให้ปลอดเชื้อ และให้ระบุคำว่าปลอดเชื้อไว้ในฉลาก ซึ่งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการกำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย พ.ศ.2559 นั้น เครื่องสำอางต้องไม่มีเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค คือ 1.ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา  2.สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส  3.แคนดิดา อัลบิแคนส์ และ 4.คลอสตริเดียม สำหรับข้อควรระวังในการใช้ผ้าอนามัยชนิดสอด ที่ต้องแสดงคำเตือนในฉลากคือ 1.ไม่ควรใช้เมื่อภาชนะบรรจุฉีกขาด  2.ไม่ควรใส่ไว้ในช่องคลอดนานเกิน 8 ชั่วโมง ควรเปลี่ยนผ้าอนามัยทุก 4-8 ชั่วโมง และ 3.ขณะใช้หากมีอาการไข้ คลื่นเหียน อาเจียน วิงเวียน หน้ามืด ท้องเดิน และมีผื่นแดงตามผิวกาย ให้นำผ้าอนามัยออกและรีบไปพบหรือปรึกษาแพทย์ทันที ซึ่งการใช้ผ้าอนามัยชนิดสอดไว้นานเกินอาจทำให้เกิดการติดเชื้อได้ ซึ่งบางรายถึงขั้นติดเชื้อในกระแสเลือด


“ปัจจุบันไม่มีการผลิตผ้าอนามัยแบบสอดในประเทศไทย แต่มีมีผู้ประกอบการนำเข้า 8 ราย อย่างไรก็ตามการใช้ผ้าอนามัยชนิดสอดยังไม่เป็นที่นิยมในประเทศไทย คนที่ใช้ผ้าอนามัยชนิดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นนักกีฬาว่ายน้ำ หรือบางรายที่มีความจำเป็น” ภก.สมชาย กล่าว.

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ