อย. แจง กรณีหน้ากากอนามัย

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


อย. แจง กรณีหน้ากากอนามัย thaihealth


แฟ้มภาพ


อย. แจงหน้ากากอนามัยเฉพาะชนิดที่ใช้ทางการแพทย์จะอยู่ในการกำกับดูแลของ อย. ปัจจุบันมีผู้ผลิตหน้ากากอนามัยในประเทศไทย ประมาณ 10 แห่ง ส่วนหน้ากากอนามัย N95 มีผู้ผลิต 1 ราย และผู้นำเข้า 1  ราย อย. ได้ประสานให้มีการผลิตและนำเข้าหน้ากากอนามัยทั้ง 2 แบบมาจำหน่ายอย่างเร่งด่วน


นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวการเตือนภัยประชาชนจากฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เกินค่ามาตรฐาน และหน่วยงานต่าง ๆ มีการแนะนำให้ใช้หน้ากากชนิด N95 ซึ่งเป็นหน้ากากที่สามารถกรองฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ ส่งผลให้หน้ากากชนิด N95 อยู่ในภาวะขาดตลาด ไม่เพียงพอต่อความต้องการ และขณะนี้มีหน้ากากชนิดต่าง ๆ เช่น หน้ากากผ้า หน้ากากกระดาษ มาวางขายอย่างหลากหลาย ซึ่งแต่ละชนิดจะมีความแตกต่างในเรื่องประสิทธิภาพการกรองอนุภาคที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ เฉพาะหน้ากากอนามัยชนิดที่ใช้ทางการแพทย์เท่านั้นที่อยู่ในการกำกับดูแลของ อย. สำหรับหน้ากากที่เป็นอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจชนิดกรองอนุภาคได้ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการ โดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ ไม่ได้อยู่ในความดูแลของ อย.


สำหรับหน้ากากอนามัยทางการแพทย์และหน้ากากอนามัย N95 สามารถป้องกันการกระเด็นของของเหลว เช่น เสมหะ หรือน้ำมูก และสามารถลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อโรคเวลาไอหรือจามในขณะเป็นหวัดหรือใช้ตามโรงพยาบาลทั่วไปได้ โดยหน้ากาก N95 มีประสิทธิภาพสามารถกรองฝุ่นอนุภาค  PM 2.5 ได้ ปัจจุบันมีผู้ผลิตหน้ากากอนามัยในประเทศไทยประมาณ 10 แห่ง ซึ่งได้มาจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตกับ อย. และมีบางแห่งได้รับมาตรฐานการผลิตระดับ GMP สำหรับหน้ากากอนามัย แบบ N95 ในประเทศไทย มีผู้ผลิต 1 ราย และมีผู้นำเข้าอีก 1 ราย ซึ่ง อย. ได้ดำเนินการประสานกับผู้ผลิตและผู้นำเข้าหน้ากากอนามัยให้เร่งผลิตหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยมาจำหน่ายอย่างเร่งด่วน เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ของผู้บริโภค


เลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า ประชาชนในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น หอบหืด โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด ควรหมั่นตรวจสอบดูแลสุขภาพตนเองอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบอาการผิดปกติควรไปพบแพทย์ และหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษสูง สำหรับประชาชนทั่วไปสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ ตรวจสอบสภาพอากาศ หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือการออกนอกบ้าน หากกรณีจำเป็นต้องไปที่กลางแจ้ง และไม่สามารถหาหน้ากากอนามัย N95 ได้ ก็สามารถใช้หน้ากากอนามัยธรรมดาได้ สำหรับผู้ทำงานหนักกลางแจ้งเป็นระยะเวลานาน ๆ เช่น ตำรวจจราจรที่ทำงานกลางแจ้ง วินมอเตอร์ไซด์รับจ้าง คนงานที่ทำงานก่อให้เกิดฝุ่น ควรสวมใส่หน้ากากที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เช่น หน้ากากอนามัยชนิด N95 และใส่ให้ถูกวิธี

Shares:
QR Code :
QR Code