อย่าละเลยเด็กฟันผุ อาจเสี่ยงทอนซิลอักเสบ

พบเด็กไทยฟันผุตั้งแต่ซี่แรกแนะดูแล – ปล่อยทิ้งเสี่ยงทอนซิลอักเสบ


อย่าละเลยเด็กฟันผุ อาจเสี่ยงทอนซิลอักเสบ thaihealth


ทพ.สุธา เจียรมณีโชติชัย รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สถานการณ์ฟันผุในเด็กไทยพบว่า เด็กอายุ 3 ขวบ ฟันน้ำนมผุร้อยละ 52 เด็กวัยเรียนมีฟันแท้ผุร้อยละ 52 ส่วนใหญ่ในกลุ่มเด็กมักพบว่า ช่วงอายุที่ฟันผุมากที่สุดเฉลี่ย 5 ขวบ โดยการดูแลฟันนั้น ควรเริ่มตั้งแต่ฟันซี่แรกขึ้น จนฟันแท้ขึ้น เพราะการปล่อยให้ฟันน้ำนมผุ จะส่งผลไปถึงฟันแท้ด้วย ทั้งกรณีฟันน้ำนมผุจนทำให้อักเสบและเป็นหนอง ไปรบกวนการสะสมแคลเซียมของหน่อฟันแท้ เมื่อฟันแท้ขึ้นจะเป็นฝ้าขาวและฟันผุ หรือหากฟันผุหรือต้องถอนก่อนเวลา โดยที่ฟันแท้ยังไม่ขึ้น จะทำให้ฟันด้านข้างเอียงมาด้านข้าง ฟันแท้จะขึ้นไม่ได้ เรียกว่าฟันเก ส่งผลต่อการบดเคี้ยว การทำความสะอาด และเกิดโรคเหงือกอักเสบ


ทพ.สุธากล่าวต่อว่า การรักษาฟันน้ำนมผุในเด็กเล็ก ระยะแรกจะมีฝ้าขาวที่ฟัน รักษาด้วยการใช้ฟลูออไรด์วาร์นิช ที่ใช้ทาผิวเคลือบฟัน ป้องกันฟันผุและยับยั้งการเกิดโรคฟันผุ โดยต้องป้ายทุก 3 เดือน ร่วมกับการใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ แปรงฟันวันละ 2 ครั้ง เมื่อเริ่มผุในระยะต่อไป จะรักษาด้วยการครอบฟันแบบสแตนเลส หรือหากฟันผุทะลุโพรงประสาท จะต้องรักษารากฟันและครอบฟัน ปัจจุบันมีวัสดุที่ทำให้อุดฟันได้ง่าย เช่น กลาสไอโอโนเมอร์ (GI) ซึ่งปล่อย ฟูลออไรด์ออกมาได้ ป้องกันการผุซ้ำ การปล่อยให้เด็กเล็กฟันผุ จะส่งผล กระทบ เมื่อเด็กเจ็บจะไม่รับประทานอาหาร หากเป็นมากเชื้อในปากอาจทำให้ทอนซิลอักเสบ แต่มักไม่ค่อยพบเด็กที่ฟันผุจนไปติดเชื้ออวัยวะต่างๆ มากนัก สถานการณ์ฟันผุในเด็กต่างจังหวัดยังน่าเป็นห่วง สถานบริการยังดูแลไม่ทั่วถึง แต่มีการอบรมครูตชด.ให้มี ความรู้ การตรวจฟันเด็กและการดูแลฟันให้ได้มากขึ้น


 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code