อยากอายุยืนต้องกินผักผลไม้

ที่มา : เว็บไซต์ข่าวสดออนไลน์


อยากอายุยืนต้องกินผักผลไม้ thaihealth


แฟ้มภาพ


คนที่มีอายุยืนยาวต่างมีพฤติกรรมที่คล้ายกันตรงที่ชอบทานพืชผัก และเลือกรับประทานอาหารประเภทปลาเป็นหลัก ออกกำลังกายทุกวันเป็นกิจวัตร ขณะที่เดียวกันก็มักมีสุขภาพจิตดีและมีอารมณ์ขัน


ว่าที่ร้อยโทอุทิศ คงรอด นายอำเภอสหัสขันธ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.สหัสขันธ์) เผยว่า   ที่ ต.โนนศิลา อ.สหัสขันธ์ มีผู้สูงอายุ 100 ปี ขึ้นไปถึง 3 คน และยังมีที่ ต.นิคม อีก 1 คน จากการพูดคุยเบื้องต้น ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่ดี สุขภาพจิตดีและมีอารมณ์ขัน พูดคุยกับผู้คนทั่วไปเป็นปกติ นอกจากนี้ยังพบว่ามีกิจวัตรประจำวันของตนเองที่ได้ทำอยู่สม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายวันละ 15 นาที การทำสวน ปลูกผักสวนครัว และการทำงานบ้าน


ขณะที่เรื่องอาหาร พบว่าผู้สูงอายุทั้ง 4 คน จะรับประทานอาหารประเภทปลาเป็นหลัก แต่ไม่รับประทานปลาใหญ่เจาะจงปลาดุก ปลานิล หรือปลาธรรมชาติที่หาได้ในเขื่อนลำปาว ไม่รับประทาน ไก่ หน่อไม้ ส่วนเนื้อหมู เนื้อวัว รับประทานบ้างเป็นครั้งคราว ดื่มน้ำต้มสุกและรับประทานข้าวสวย สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่เหมือนคนอายุ 100 ปี ผมไม่ย้อม เข้าสวนปลูกผักไว้รับประทานเองได้ด้วย


ด้านนางเปล์ ทองแดง อายุ 116 ปี เผยว่า   ดูแลสุขภาพไม่มีอะไรมาก จะเน้นที่อาหารการกินเป็นสำคัญ โดยเฉพาะน้ำ ต้องดื่มน้ำต้มสุกเท่านั้น ปลูกผักกินเองไม่ซื้อตามท้องตลาด รวมทั้งอาหารที่รับประทานส่วนใหญ่จะเน้นปลา ในชีวิตประจำวันยังออกไปสวน ไปไร่ เพื่อไปดายหญ้าตามปกติ แม้จะเหนื่อยบ้างแต่ก็ทำได้ ค่อยๆ ทำ ไม่ฝืนตัวเอง เหนื่อยก็พัก แต่ต้องทำทุกวันเป็นกิจวัตร

Shares:
QR Code :
QR Code