อยากมีสุขภาพดี เริ่มที่การเดิน

ที่มา : เครือข่ายคนไทยไร้พุง 


อยากมีสุขภาพดี เริ่มที่การเดิน thaihealth


แฟ้มภาพ


สิ่งที่ต้องทำให้เป็นนิสัย คือ การเคลื่อนไหวร่างกาย การเดินมีประโยชน์มากกว่าที่คิด


  • เดินช้า ๆ ประมาณ 3-5 นาที เพิ่มความเร็วขึ้นจนเริ่มรู้สึกเหนื่อย
  • เดินให้ต่อเนื่องได้ระยะทาง 2.5-3 กิโลเมตร หรือใช้เวลา 30 นาที
  • ลองทำให้ได้เป็นประจำสัปดาห์ละ 3 วัน และเพิ่มได้เป็น 5-6 วันต่อสัปดาห์


สิ่งที่ได้จากการเดิน


  • เดิน 1 ชั่วโมงต่อวัน ลดโอกาสเป็นโรคเบาหวานได้ 34%
  • เดินเร็ว 1 ชั่วโมงต่อวันนาน 3 เดือน ควบคู่กับการคุมอาหาร เครื่องดื่ม ลดน้ำหนักส่วนเกิน 7 กิโลกรัม
  • เดิน 10,000 ก้าวต่อวัน นาน 12 สัปดาห์ ลดความดันโลหิต 8-10 มิลลิเมตร ปรอท

Shares:
QR Code :
QR Code