อบรม-สอนทำหน้ากากผ้ามาตรฐาน ป้องกันโควิด-19

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ


อบรม-สอนทำหน้ากากผ้ามาตรฐาน ป้องกันโควิด-19 thaihealth


แฟ้มภาพ


หน้ากากอนามัยและหน้ากากทางเลือก กลายเป็นอาวุธประจำตัวของประชาชนในการป้องกันโรคโควิด-19 เพราะด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ทุกวัน การดูแลสุขภาพ ป้องกันตัวเอง จึงเป็นการปฎิบัติตัวที่ทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกัน


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรม "สปสช.สานใจ ต้านภัย ป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)" พร้อมอบรมสอนวิธีการทำหน้ากากผ้า ที่ได้มาตรฐาน โดยมีตัวแทนประชาชน กว่า 50 คนจากในพื้นที่กรุงเทพ และ ภาคกลางเข้าร่วม เพื่อฝึกการทำหน้ากากทางเลือก นำไปใช้ในชุมชนและพื้นที่ รวมถึงรองรับการขาดแคลนหน้ากากอนามัยอีกด้วย


นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสปสช. กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ต้นเดือนม.ค. ที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ ประเทศไทยยังคงพบ ผู้ติดเชื้อยืนยันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมาตรการ สำคัญในการป้องกันการติดโรคโควิด-19 ตามคำแนะนำกระทรวงสาธารณสุข คือการ หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนอยู่แออัด หลีกเลี่ยง อยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการโรคระบบทางเดิน หายใจ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และ สวมหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันโรค


"สถานการณ์โรคโควิด-19 ตอนนี้ ภาครัฐได้มีการดำเนินการอย่างเต็มที่ แต่เรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเพียงหน้าที่ของรัฐเท่านั้น ซึ่งการรวมพลังครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือของคนไทยที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยในส่วนของสปสช.ได้ดำเนินการในพื้นที่ 8,000 กว่าตำบลที่มีกองทุนหลักประกัน สุขภาพได้ร่วมกันจัดกิจกรรมให้ภาคประชาชน หรือสังคมมีส่วนร่วมในการเป็น เจ้าของ แก้ไขปัญหาโรคโควิด-19 ทั้งในส่วน ของการป้องกันการแก้ไขการระบาด การให้ ความรู้แก่ประชาชน" นพ.ศักดิ์ชัย กล่าว


อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ต้องยอมรับว่ามีข่าว ข้อมูลมากมายที่ทำให้ประชาชน เกิดความวิตกกังวล ความกลัว และทำให้ เกิดการตีตราร่วมด้วย ดังนั้น หากภาคประชาชน ชุมชนได้มีส่วนร่วม มีความรู้ความเข้าใจ ความจริงตามข้อเท็จจริง ที่เกิดขึ้น ไม่ใช่เพียงข้อมูลข่าวสารในโลก โซเซียลมีเดีย ทุกคนต้องพิจารณาข้อมูลข่าวสาร แหล่งข่าวให้ดี รวมถึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะช่วยและสามารถทำได้ คือ การทำหน้ากากผ้าใช้เอง หรือทำเพื่อคนในครอบครัว และการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้อื่น

Shares:
QR Code :
QR Code