อบรมเยาวชน Gen Z 10 จังหวัดภาคตะวันออก

ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ASH THAILAND


ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ASH THAILAND


อบรมเยาวชน Gen Z 10 จังหวัดภาคตะวันออก  thaihealth


จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ คณะทำงาน และแกนนำเยาวชน Gen Z 10 จังหวัดภาคตะวันออก


เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2560 มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ สมาคมสื่อสร้างสรรค์ฯ ภาคตะวันออก และศูนย์เยาวชน Gen Z ภาคตะวันออก สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ คณะทำงาน และแกนนำเยาวชน Gen Z 10 จังหวัดภาคตะวันออก เพื่อให้มีความรู้ ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่ ข้อมูลรู้ให้ทันกลยุทธ์ของบริษัทบุหรี่ และ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า ทั้งนี้เพื่อให้แกนนำแกนนำเยาวชน Gen Z Gen มีความรู้ลึกและรู้จริง สามารถถ่ายทอดข้อมูลดังกล่าว ให้กับเพื่อน ๆ GenZ ในพื้นที่ และสามารถสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องกับสังคมได้ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นายจิระวัฒน์ อยู่สบาย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ ประธานเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร และ นางสาวชวาลา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ นาจอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

Shares:
QR Code :
QR Code