อบรมเยาวชนอาสาจราจร ลดอุบัติเหตุ

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า


ภาพประกอบจากเฟสบุ๊คเยาวชนอาสาจราจรป้องกันอุบัติเหตุทางถนน


อบรมเยาวชนอาสาจราจร ลดอุบัติเหตุ thaihealth


จังหวัดสกลนคร จัดอบรมเยาวชนอาสาจราจรป้องกันอุบัติเหตุ  เพื่อสร้างจิตสำนึกเยาวชนให้การเกิดอุบัติเหตุลดน้อยลง


เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุม สำนักงานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 จ.สกลนคร พล.ต.ชัยญัติ สายถิ่น ผู้บังคับการตำรวจภูธร(ผบก.ภ.) จังหวัดสกลนคร เป็นประธานการจัดอบรมโครงการเยาวชนอาสาจราจรป้องกันอุบัติเหตุ โดยมีเยาวชนจาก 18 อำเภอ ของจังหวัดสกลนคร รวม 200 คน เข้าร่วมอบรม


ปัญหาอุบัติเหตุใน จ.สกลนคร มีความรุนแรงพอสมควรและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น ซึ่งปัญหาก็ตามที่ทราบกันว่า เกิดจากอบรมเยาวชนอาสาจราจร ลดอุบัติเหตุ thaihealthหลัก 2 ปัญหา คือ คน และสภาพพื้นที่ถนน ซึ่งคนจะเกิดจากความประมาท ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ขาดความมีน้ำใจ และใช้ยานพาหนะที่ไม่พร้อม เพื่อป้องกันปัญหา และช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุจึงได้ร่วมกับ ปภ.เขต 7 กก.ภ.จว.สกลนคร โดยได้รับการสนับสนุน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ซึ่งการจัดอบรมเยาวชนอาสานี้ จัดไปแล้ว 2 รุ่น รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 3 ผลที่ผ่านมาได้ผลเป็นที่น่าพอใจ หากมีการจัดครบทุกโรงเรียนและเต็มพื้นที่จะทำให้การเกิดอุบัติเหตุลดลง เพราะส่วนใหญ่เยาวชนอาสาที่มารับการอบรม จะเป็นผู้ที่ไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ และจะรู้ระเบียบ กฎหมาย การจราจรดี ทำให้อุบัติเหตุลดได้

Shares:
QR Code :
QR Code