อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ เด็กเฮ้ว

featured

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ เด็กเฮ้ว ขึ้น ณ ศูนย์ประชุมบ้านสวนริมน้ำ อัมพวา (มูลนิธิ คุ้มครองเด็ก) โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น 2 วัน ระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2556 โดยมีนายมานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีกิจกรรมแบ่งกลุ่มศึกษาประเด็นที่ควรรู้ตามประเด็นหลัก และได้นำเสนอผลงาน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำ

Shares:
QR Code :
QR Code