อบรมนักพากย์รุ่นเยาว์ สืบสานศิลปะเมืองน่าน

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สยามธุรกิจ


อบรมนักพากย์รุ่นเยาว์ สืบสานศิลปะเมืองน่าน thaihealth


สสส.และเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดน่าน อบรมนักพากย์รุ่นเยาว์ สืบสานศิลปะและประเพณีวัฒนธรรมสายน้ำงานประเพณีแข่งเรือยาว


พระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน ประธานเปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักพากย์เรือเยาวชนสร้างสุข ครั้งที่ 5 โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร่วมกับเครือข่ายนักพากย์เรือสร้างสุข เพื่อสืบสานวิชาพากย์เรือจากนักพากย์รุ่นใหญ่ เกิดนักพากย์เรือรุ่นเยาว์ เป็นโครงการที่สามารถทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้งานแข่งเรือปราศจากการดื่มและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณจัดงาน ส่งต่อไปยังงานบุญประเพณีอื่นๆ ตลอดจนพัฒนาช่องทางและกลไกสื่อสารให้เครือข่ายเยาวชนนักพากย์เรือสร้างสุข เข้าไปมีบทบาทรณรงค์ให้งานประเพณีแข่งเรือยาวปลอดเหล้าเบียร์และการพนัน ซึ่งการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนักพากย์เรือทั่วประเทศมาแล้ว 4 ครั้ง และครั้งที่เป็นครั้งที่ 5


นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวว่า ทุกปีช่วงแข่งเรือ โรงพยาบาลน่าน มีการเตรียมรับมือกับอุบัติเหตุมาตลอด ลูกหลานจะปลอดภัยจากมาเที่ยวงานมีการดื่มหรือไม่ ทางเทศบาลจึงตัดสินใจทำงานแข่งเรือปลอดเหล้า ทางจังหวัดก็ให้การสนับสนุน ประกอบกับมี สสส.เข้ามารณงค์ร่วมจัดงานแข่งเรือปลอดเหล้าในฐานะเจ้าภาพสนามแข่งเรือ และในระหว่างการทำงานรณงค์งดเหล้า ได้มีการสำรวจความคิดเห็นประชาชน 4,000 คน จาก 28 ชุมชน มาหย่อนบัตรแบบสอบถามความคิดเห็น ผลออกมาว่า ประชาชนเห็นด้วยกับการแข่งเรือปลอดเหล้า 95% จากนั้นขยายผลไปสู่กิจกรรมประเพณีอื่นๆ ทำให้สถิติอุบัติเหตุลดลง และไม่มีการเสียชีวิตอีกเลย การทำงานมีการบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนในพื้นที่ด้วย


นายราเชนทร์ กาบคำ นายกสมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน กล่าวถึงการบริหารจัดการแข่งขันเรือจังหวัดน่าน ภายหลังที่มีการรณรงค์แข่งเรือปลอดเหล้า-เบียร์ และสนับสนุนโครงการนักพากย์เรือเยาวชน เจ้าของเรือและฝีพายต่างเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีต่อทั้งสุขภาพของคนดื่มและยังมีผลต่อสภาพความเป็นอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน การทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุ ปัญหาครอบครัว คนเรือส่วนใหญ่ต่างขานรับนโยบายที่จังหวัดน่าน จัดให้การแข่งขันเรือปลอดเหล้า-เบียร์ เมื่อมีการรณรงค์ทุกปีอย่างต่อเนื่อง มีเด็กเยาวชนช่วยกันสอดส่องขอความร่วมมือไม่ให้ดื่มในบริเวณสถานที่แข่งเรือ ทำให้ทุกปีไม่มีคนนำเข้ามาดื่มในสนามแข่งเรือ


อย่างไรก็ตาม การปลูกฝังงานบุญประเพณีวัฒนธรมเป็นสิ่งที่น่ายินดี โดยได้รับการสนับสนุนจาก สสส. และเครือข่ายงดเหล้า สร้างเสน่ห์งานบุญประเพณีแข่งเรือ วัฒนธรรมแห่งสายน้ำ และพร้อมที่จะรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code