อนุรักษ์ผักสมุนไพร สร้างรายได้สู่นักเรียน

ที่มา : แผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย


ภาพประกอบจากแผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย


อนุรักษ์ผักสมุนไพร สร้างรายได้สู่นักเรียน thaihealth


ชุมชนรักษ์สุขภาวะ จัดโครงการอนุรักษ์พืชผักสมุนไพรเสริมรายได้สู่นักเรียนยากจน


เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงเรียนศาสนวิทยามูลนิธิ ม.5 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา นายสุรินทร์ เหมนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนกลาง เปิดโครงการอนุรักษ์พืชผักสมุนไพรเสริมรายได้สู่นักเรียนยากจน ภายใต้โครงการชุมชนรักษ์สุขภาวะ


ครูอาสัน ดลเขียว ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวว่า การจัดโครงการอนุรักษ์พืชผักสมุนไพรฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงคือเพื่อสร้างเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ กับนักเรียน และชุมชนในท้องถิ่น ขยายพันธุ์ไม้และพืชผักพื้นบ้านชนิดต่างๆ ที่มีในชุมชนรวมไปถึงเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ แก่เด็ก เยาวชน ควบคู่กับโครงการอาหารกลางวันของอนุรักษ์ผักสมุนไพร สร้างรายได้สู่นักเรียน thaihealthนักเรียน สร้างเป็นกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน และสามารถสร้างเป็นอาชีพและรายได้ให้กับนักเรียนอีกด้วย


ด้าน อาจารย์สุชล เส็นบัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนศาสนวิทยา กล่าวว่า ตนเองก็เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนผู้นำ สสม.รุ่นแรก ก็รู้สึกดีใจที่ สสม.ได้ยืนมือลงทำมากิจกรรมชุมชนรักษ์รักษ์สุขภาวะในชุมชนของตนและยังบอกต่ออีกว่านักเรียนส่วนใหญ่ในโรงเรียนเป็นนักเรียนที่ผู้ปกครองมีฐานะลำบากและยากจน และนักเรียนพักหอพักในโรงเรียน โดยโครงการนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของเด็กนักเรียนอีกด้วย


โดยทางโรงเรียนศาสนวิทยามูลนิธิได้เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ พันธ์ไม้สมุนไพรและบางส่วนก็ได้ขอสนับสนุนพันไม้จากชุมชนเพื่อให้นักเรียนได้ทำการขยายพันธ์ต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code