อนุมัติยาใหม่ บำบัดผู้ติดสุรา

ที่มา : ไทยรัฐ


อนุมัติยาใหม่ บำบัดผู้ติดสุรา thaihealth


แฟ้มภาพ


มติคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เห็นชอบให้บูรณาการการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ช่วงเทศกาลสงกรานต์


ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ใน 3 ช่วง คือ 1.ช่วงก่อนเทศกาลวันที่ 15 มี.ค.-9 เม.ย.2564 เน้นรณรงค์ขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับ การไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี 2.ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย วันที่ 10-16 เม.ย.2564


เน้นบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, การตั้งด่านชุมชนให้อสม.ดูแลคนในครอบครัวและชุมชนไม่ให้ผู้ดื่มขับรถออกสู่ถนน, การส่งต่อผู้ถูกคุมประพฤติความผิดฐานเมาแล้วขับเข้ารับการบำบัด และการตรวจวัดเลือดแอลกอฮอล์ผู้บาดเจ็บทางถนนอายุต่ำกว่า 20 ปี ทุกรายหากปริมาณเกินมาตรฐานให้สอบสวนเอาผิดสถานที่หรือบุคคลที่จำหน่าย หรือให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เด็กและเยาวชนและ 3.ช่วงหลังเทศกาลวันที่ 17-23 เม.ย.2564 ให้สรุปข้อมูลเพื่อปรับปรุงมาตรการในปีต่อไป


ดร.สาธิตกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังเห็นด้วยกับมติคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ให้บูรณาการการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้อำนาจตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 กำหนดเวลาห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามสถานการณ์ความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งเห็นชอบการใช้ยานาลเทรกโซน (Naltrexone) และยาอะแคมโพรเสต (Acamprosate) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดรักษาผู้ติดสุรา โดยมอบหมายให้องค์การเภสัชกรรม และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่งรัดการนำเข้าและขึ้นทะเบียนยา เพื่อใช้แทนยาเดิม.

Shares:
QR Code :
QR Code