องค์กรสตรีนำร่อง 5 จังหวัด ลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

 

องค์กรสตรี ดึง 5 จังหวัด นำร่อง บูรณาการ ลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ย้ำสาเหตุสำคัญ ยังมาจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. ที่โรงแรมพาลาซโซ นายจะเด็จ เชาน์วิไล ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล กล่าวในงานสัมมนา การติดตามงาน mou 5 จังหวัด จัดโดยมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่า จากข้อมูลของศูนย์พึ่งได้ ปี 2553 – 2554 พบว่า มีผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงขอความช่วยเหลือ จำนวน 22,565 ราย เป็นเด็ก 11,491 ราย (เด็กชาย 1,214 ราย และเด็กหญิง 10,277 ราย) และเป็นสตรี 11,074 ราย โดยการกระทำความรุนแรงมีทั้งทางกาย ทางเพศ ทางจิตใจ รวมถึงการละเลยทอดทิ้ง เมื่อดูความเกี่ยวข้องของผู้กระทำรุนแรงต่อผู้หญิง

นายจะเด็จ กล่าวอีกว่า มูลนิธิฯได้สนับสนุนส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลไก สหวิชาชีพ ได้มีกลไกระบบ ช่วยเหลือป้องกันความรุนแรงในพื้นที่นำร่อง 5 จังหวัด คือ นนทบุรี กรุงเทพฯ สมุทรปราการ อำนาจเจริญ และ จ.ชุมพร

โดยมีการลงนาม mou ร่วมกัน เพื่อให้ช่วยเหลือผู้ถูกกระทำและผู้กระทำความรุนแรงได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติ เพื่อลดปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคม โดยมีภาครัฐและท้องถิ่น รวมทั้งกฎหมายให้ความคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวตาม พ.ร.บ ความรุนแรงฯ และใช้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาหนุนเสริมในการลดความรุนแรง

ทั้งนี้ จากการทำงานพบว่า ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว สาเหตุสำคัญยังมาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การดำเนินงานที่ให้ได้ผลบรรลุตามเป้าหมาย คือ การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นด้วยตนเอง โดยมีภาครัฐให้การสนับสนุนด้านองค์ความรู้และการบังคับใช้กฎหมาย

“ยอมรับ ว่าปัญหาความรุนแรงยังน่าห่วง ขณะนี้ พฤติกรรมเลียนแบบความรุนแรงเกิดขึ้นทั้งชายและหญิงปัจจัยกระตุ้นยังมาจาก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งแต่ละพื้นที่มีความรุนแรง อย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อได้เข้าไปบูรณาการ ก็ทำให้เกิดการเรียนรู้เฝ้าระวัง และแก้ปัญหาให้ลดลงได้” นายจะเด็จ กล่าว

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

Shares:
QR Code :
QR Code