ห้าม “ปล่อยโคมลอย-จุดพลุ” ใกล้สนามบินวันลอยกระทง

ที่มา : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์


ห้าม


ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขอความร่วมมือหน่วยงานและประชาชนโดยรอบงดปล่อยโคมลอย ลูกโป่งและจุดพลุวันลอยกระทง


นายอนันต์ หวังชิงชัย รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายบำรุงรักษา) รักษาการแทน ผอ.สนามบินฯ กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 22 พ.ย.นี้ ซึ่งตรงกับวันลอยกระทงโดยตามประเพณีจะนิยมปล่อยโคมลอย จุดพลุ จุดดอกไม้ไฟขึ้นสู่อากาศ แต่สิ่งเหล่านี้อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่ออากาศยานและการปฏิบัติงานของท่าอากาศยาน อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้


จึงขอความร่วมมือหน่วยงานและประชาชนรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิภายในรัศมี 8 กิโลเมตร งดการกระทำดังกล่าว แต่หากมีความจำเป็นที่จะต้องปล่อยโคมลอยหรือดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งผลกระทบทางการบิน ต้องขออนุญาตให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอความร่วมมือให้แจ้งข้อมูลหรือแผนการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวไปยังสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2568 8831 ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ เพื่อให้สามารถประกาศข้อมูลแจ้งเตือนต่อนักบินและผู้ทำงานในอากาศได้ต่อไป


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ