ห้องเรียนสร้างเด็กสมดุล วิ่งเล่น กินดี นอนพอ

ห้องเรียนสร้างเด็กสมดุล

ภาพบรรยากาศ กิจกรรม “ห้องเรียนสร้างเด็กสมดุล : วิ่งเล่น กินดี นอนพอ” เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2566 ที่โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=345189

Shares:
QR Code :
QR Code