ห่วง จ.แม่ฮ่องสอน ค่าฝุ่นสูงกระทบสุขภาพ

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า


ห่วง จ.แม่ฮ่องสอน ค่าฝุ่นสูงกระทบสุขภาพ thaihealth


แฟ้มภาพ


สถานการณ์คุณภาพอากาศพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน พบปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินมาตรฐาน อยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ ถือว่าสูงที่สุดในภาคเหนือ


นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากรายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทยของกรมควบคุมมลพิษ พบว่าช่วงนี้มีค่า “ฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5” เกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศไทยตอนบน โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งกลุ่มเสี่ยงจะเกิดการเจ็บป่วยหรือมีผลกระทบต่อสุขภาพที่รุนแรงมากกว่าประชาชนทั่วไป


หากสัมผัสฝุ่นละอองปริมาณมากเป็นระยะเวลานาน ขอให้ลดระยะเวลาในการทำกิจกรรมกลางแจ้ง เมื่อมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน และใช้อุปกรณ์ป้องกัน โดยการสวมหน้ากาก แว่นตา เสื้อแขนยาวกางเกงขายาว เนื่องจากฝุ่นจะทำให้เกิดการระคายเคืองตาและผิวหนังได้ และดื่มน้ำให้มากๆ เพื่อบรรเทาอาการระคายเคืองคอ แสบคอ


นายแพทย์โอภาส กล่าวว่า ส่วนกลุ่มเสี่ยงที่ต้องดูแลเป็นพิเศษมี 2 กลุ่มใหญ่ ที่ต้องป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่างเหมาะสมและทันเวลาก่อนที่จะเกิดการเจ็บป่วย ได้แก่ กลุ่มเปราะบาง เช่น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์กลุ่มที่มีโรคประจำตัว เมื่อได้รับฝุ่นจะเสี่ยงมีอาการรุนแรงได้ เช่น ผู้ป่วยภูมิแพ้ ผู้ป่วยโรคปอดเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจผู้ป่วยโรคตาอักเสบ เป็นต้น หากสงสัยหรือมีอาการผิดปกติ ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว

Shares:
QR Code :
QR Code