ห่วงหญิงไทยป่วยมะเร็งปากมดลูก

ที่มา : เว็บไซต์มติชนออนไลน์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ห่วงหญิงไทยป่วย


แฟ้มภาพ


ยังคงรณรงค์อย่างต่อเนื่องสำหรับโรคมะเร็งปากมดลูก เพราะยังมีผู้หญิงไทยเป็นผู้ป่วยรายใหม่มากถึงปีละ 8,000 กว่าคน แนะนำผู้หญิงทุกคนควรหมั่นสำรวจตัวเองอย่างสม่ำเสมอ หรือฉีดวัคซีนป้องกัน รวมทั้งการพบสูตินรีแพทย์ เพื่อตรวจคัดกรองเป็นประจำทุกปี


ศ.พญ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์ นายกสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย และแพทย์เฉพาะทางสาขามะเร็งวิทยานรีเวช คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า ปัจจุบันสถิติผู้หญิงไทยที่เป็นโรคมะเร็งปากมดลูกรายใหม่มีมากถึง 8,184 คนต่อปี ซึ่งเป็นตัวเลขที่ยังน่าเป็นห่วง การป้องกันตัวเองจากโรคนี้สามารถทำได้โดยการเข้ารับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสเอชพีวี ซึ่งมีประสิทธิภาพป้องกันได้ถึงมากกว่าร้อยละ 90 ของเชื้อเอชพีวีสายพันธุ์ 16 และ 18 ที่เป็นสาเหตุหลักในการก่อมะเร็งปากมดลูก นอกจากการสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้หญิงแล้ว การบอกต่อให้แก่คนใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับครอบครัวที่มีลูกสาว เพราะวัคซีนป้องกันไวรัสเอชพีวีสามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ 9 ปีขึ้นไป และเป็นการป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆ


ทั้งนี้ จากงานวิจัยเกี่ยวกับวัคซีนเอชพีวีล่าสุดซึ่งติดตามการใช้วัคซีนชนิดนี้ในประเทศต่างๆ มายาวนานถึง 10 ปี พบว่า วัคซีนสามารถลดการติดเชื้อเอชพีวีที่ก่อมะเร็งปากมดลูกได้ถึงร้อยละ 90 และลดการเกิดรอยโรคก่อนมะเร็งได้ถึงร้อยละ 85 จะเห็นว่าเชื้อไวรัสเอชพีวีเป็นเชื้อไวรัสที่แพร่ติดต่อกันได้ง่ายมาก ขณะที่วิทยาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้า ก็เริ่มเข้ามามีบทบาทในการช่วยป้องกัน การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสเอชพีวี


ด้าน นพ.ณัฐวุฒิ กันตถาวร แพทย์เฉพาะทางสาขามะเร็งวิทยานรีเวช หัวหน้างานศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กล่าวถึงการดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งปากมดลูกไว้ว่า ผู้หญิงทุกคนควรหมั่นสำรวจตัวเองอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการพบสูตินรีแพทย์ เพื่อตรวจคัดกรองเป็นประจำทุกปี การได้รับความรู้และทำความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอันตรายของโรคนี้ เป็นส่วนสำคัญที่จะนำพาให้ผู้หญิงไทยห่างไกลจากโรคมะเร็งปากมดลูก

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ