ห่วงมาลาเรียขึ้นสมอง ต้องรีบรักษา

ที่มา : เว็บไซต์ข่าวสด

    แฟ้มภาพ

                 แพทย์ห่วงโรคมาลาเรียเกิดจากการที่ยุงก้นปล่องเพศเมียเป็นพาหะนำโรค เข้าสู่ร่างกาย หลังจากปล่อยเชื้อเข้าสู่ร่างกายจะพัฒนาทำให้เกิดเป็นโรคมาลาเรียทำให้มีไข้สูง ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงคือ ภาวะมาลาเรียขึ้นสมอง

                 นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า การติดเชื้อโรคมาลาเรียถือเป็นปัญหาสำคัญของระบบสาธารณสุข ภาวะมาลาเรียขึ้นสมอง ถือว่าเป็นภาวะแทรกซ้อน ที่สำคัญของการติดเชื้อมาลาเรีย โดยปกติจะมีแค่เชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิปารัม ที่ทำให้เกิดโรคมาลาเรียขึ้นสมอง โรคมาลาเรียเกิดจากเชื้อที่เรียกว่าพาสโมเดียม ซึ่งในมนุษย์มี เชื้อมาลาเรียที่ติดต่อได้ทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ 1.เชื้อมาลาเรียพลาสโมเดียมฟัลซิปารัม 2.เชื้อมาลาเรียพลาสโมเดียมไวแวกซ์ 3.เชื้อมาลาเรียพลาสโมเดียมมาลาเรอิ 4.เชื้อมาลาเรีย พลาสโมเดียมโอวาเล และอาจพบเชื้ออีกชนิดที่มาจากลิงสู่คนเรียกว่าเชื้อมาลาเรียพลาสโมเดียมโนไซ ซึ่งในทั้งหมดเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิปารัม เป็นเชื้อที่มีความรุนแรงสุด ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในหลายระบบจนถึงอาการทางสมองและทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้

                                     นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา กล่าวเพิ่มเติมว่า ภาวะมาลาเรียขึ้นสมองถือเป็นภาวะฉุกเฉินถ้าได้รับการยืนยันการวินิจฉัย ผู้ป่วยควรจะได้รับการรักษาที่รวดเร็ว เหมาะสม และคอยสังเกตภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ที่มีผลต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยได้

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ