ห่วงครอบครัวไทยวิกฤต-สถิติหย่าร้างพุ่ง

พบพ่อแม่เครียดพิษศก.-วอนรัฐเพิ่มสวัสดิการช่วย

 

ห่วงครอบครัวไทยวิกฤต-สถิติหย่าร้างพุ่ง          รศ.ดร.สายฤดี วรกิจโภคาทร ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ(สสส.)ทำการศึกษาสถานการณ์ครอบครัวไทย ในช่วงเดือนม.ค.2552 พบว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีประชาชากรเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 11-22 ปี จำนวน 11.4 ล้านคน อยู่ในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากกว่า 2.5 ล้านครอบครัว ขณะเดียวกันยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวจำนวน 1,000 ราย ระบุสาเหตุของการเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว อันดับ 1 เกิดจากการหย่าร้าง รองลงมาคู่สมรสถึงแก่กรรม ที่สำคัญกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่กลายเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวตั้งแต่วัยรุ่นและวัยเรียน และต้องดูแลบุตรเฉลี่ย 1-2 คน

 

          รศ.ดร.สายฤดี กล่าวต่อว่า สำหรับสถานภาพของพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวเกี่ยวกับความเชื่อมั่น ความมั่นใจ ภูมิใจและระดับความเครียด พบว่า 1 ใน 3 ของพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวสูญเสียความมั่นใจในความมั่นคงของครอบครัว เกรงว่าตนเองจะเลี้ยงลูกให้มีความสุขไม่ได้ สูญเสียความภูมิใจในตนเอง ท้อแท้หมดหวัง ส่งผลให้บุคคลดังกล่าวมีระดับความเครียดสูงขึ้น

 

          ส่วนปัญหาที่พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องเผชิญมากที่สุด ได้แก่ปัญหาด้านเศรษฐกิจ การหารายได้ให้พอกับค่าใช้จ่าย ทำให้มีเวลาดูลูกน้อยลง นอกจากนี้ยังพบว่าพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวมากกว่าร้อยละ 80 ไม่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิพิเศษใดๆจากที่ทำงานและจากภาครัฐบาล โดยกลุ่มตัวอย่างเสนอแนะต่อรัฐบาลว่าอยากให้รัฐบาลมาช่วยสนับสนุนเรื่องรายได้ครอบครัวให้มีเพิ่มขึ้นอีกเดือนละ 3,250 บาท สนับสนุนเงินประกอบอาชีพเสริม ขอสิทธิพิเศษให้บุตรเรียนฟรีจนจบปริญญาตรี งดจัดเก็บหรือลดหย่อนภาษีเงินได้ให้พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ให้เหลืออัตราร้อยละ 2 และขอภาครัฐจัดทำเวทีสาธารณะ เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องในการเลี้ยงดูบุตรอย่างถูกต้องสม่ำเสมอด้วย

 

          “สิ่งที่เรากำลังหาทางช่วยเหลือขณะนี้ คือการดำเนินการตั้งสถาบันพัฒนาครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว และทำหน้าที่ พัฒนาพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวให้มีคุณภาพ้” รศ.ดร.สายฤดี กล่าว

 

          ด้านนายวันชัย บุญประชา ผู้จัดการมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวและแผนงานสุขภาวะครอบครัวสสส. กล่าวว่า ปัญหาการหย่าร้างของคนไทยสูงขึ้นทุกปี สถิติเมื่อปี 2550 มีคู่สมรสจดทะเบียนประมาณ 300,000 คู่ แต่หย่าร้างถึง 100,000 คู่ ทำให้เกิดครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากขึ้น ตนกังวลว่า หากครอบครัวอ่อนแอ ขาดความพร้อม อาจส่งผลให้เด็กเกิดปัญหา เพราะจากการศึกษา พบว่าเด็กที่กระทำผิดจำนวนมากกว่าครึ่งมาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ดังนั้นรัฐบาลต้องมาใส่ใจปัญหาดังกล่าว ไม่ใช่ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

 

 

 

update 18-02-52

 

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code