ห่วงคนไทยออกกำลังน้อยเสี่ยงเจ็บป่วย

/data/content/26637/cms/e_fjmrsvx13789.jpg


         กรมอนามัย เผยผลสำรวจสถานการณ์การออกกำลังกายของคนไทยพบว่า ยังออกกำลังกายน้อย แนะปรับพฤติกรรมใส่ใจการออกกำลังกายเป็นประจำ ช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและป้องกันการเกิดโรคต่างๆได้


          ดร.น.พ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า องค์กรอนามัยโลกได้คาดการณ์ว่าในปี 2558 ทั่วโลกจะมีคนที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน 2,300 ล้านคน คนอ้วน 700 ล้านคน ซึ่งภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด ความดันโลหิตสูง และเบาหวาน ส่งผลให้แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตกว่า 2.8 ล้านคน สำหรับประเทศไทยจากการสำรวจสุขภาพประชาชน โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2552 ของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป พบค่าดัชนีมวลกายที่เท่ากับและมากกว่า 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ชายร้อยละ 28.4 หญิงร้อยละ 40.7 และเส้นรอบเอวเกินมาตรฐาน ชายร้อยละ 18.6 หญิงร้อยละ 45.0 นอกจากนี้ยังป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และคอเลสเตอรอลในเลือดสูง ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรไทยจำนวนหลายล้านคน


          ดร.น.พ.พรเทพ กล่าวว่า นอกจากนี้จากการสำรวจสถานการณ์การเคลื่อนไหวออกแรง ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพของคนไทยโดยกรมอนามัยล่าสุดพบว่า ประชากรไทยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ร้อยละ 20 มีกิจกรรมทางกายต่ำ และหากพิจารณาเฉพาะการออกกำลังกายพบว่า ผู้ใหญ่ออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที ร้อยละ 22-24 และมีเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น ที่ออกกำลังกายเพียงพอต่อการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ดังนั้น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนไทยให้หันมาใส่ใจการออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะการปั่นจักรยานที่กำลังได้รับความนิยมในทุกกลุ่มวัย


          อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การปั่นจักรยานเป็นประจำทุกวัน วันละ 30 นาที จะช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ช่วยให้ระบบการไหลเวียนของโลหิตและการหายใจดีขึ้น ทำให้หัวใจและปอดทำงานได้ดี สามารถป้องกันโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และการปั่นจักรยานที่ถูกวิธียังช่วยลดแรงกระแทกบริเวณหัวเข่า ข้อเท้า ช่วยให้กล้ามเนื้อกระชับและกระดูกแข็งแรง สำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักการปั่นจักรยาน สามารถช่วยเผาผลาญพลังงานได้เป็นอย่างดี โดยคำนวณจากผู้ที่น้ำหนักตัวประมาณ 70 กิโลกรัม หากปั่นจักรยานที่ความเร็ว 8 กิโลเมตร ในเวลา 30 นาที จะสามารถเผาผลาญพลังงานได้ถึง 240 กิโลแคลอรี และปฏิบัติเป็นประจำในเวลา 1 เดือน จะสามารถลดน้ำหนักได้ประมาณ 1 กิโลกรัม นอกจากนี้ การปั่นจักรยานแทนการใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ ยังช่วยลดมลพิษและลดภาระค่าใช้จ่าย ในการเดินทางในชีวิตประจำวันอีกด้วย


 


          ที่มา : เว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code