หารือศิริราชยกระดับ ‘คลินิกผู้สูงอายุ’

ที่มา : แนวหน้า


หารือศิริราชยกระดับ 'คลินิกผู้สูงอายุ' thaihealth


แฟ้มภาพ


หารือความร่วมมือในการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพระดับโรงพยาบาล


นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายสุขสันต์กิตติศุภกร รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เข้าพบ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลและ ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย นายกสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือในการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย ได้ทำการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพระดับโรงพยาบาล โดยได้มีการดำเนินงานมาแล้วระยะหนึ่ง และเพื่อเป็นการขยายการดำเนินงานของคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพให้ครอบคลุมโรงพยาบาลทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร


กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์ จึงได้ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และ สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย พัฒนาการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพให้มีมาตรฐานสูงขึ้น โดยคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลและสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย จะให้การสนับสนุนข้อมูลทางด้านวิชาการและการวิจัย ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ก่อนที่จะมีการขยายการดำเนินงานสู่ศูนย์บริการสาธารณสุขและคลินิกชุมชนอบอุ่น เพื่อร่วมจัดบริการที่มีคุณภาพแก่ผู้สูงอายุต่อไป ทั้งนี้ คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพดังกล่าว จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการค้นพบโรคเรื้อรังในระยะเริ่มแรกช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเอง และดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ