‘หัวหิน’ จัดแข่งเรือยาว ร่วมใจถวายพ่อหลวง

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


'หัวหิน' จัดแข่งเรือยาว ร่วมใจถวายพ่อหลวง thaihealth


'เทศบาลเมืองหัวหิน ร่วมกับชาวเรือยาวประเพณีทั่วประเทศ ตลอดจนส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน จัดกิจกรรมแข่งขันเรือยาวเที่ยวเกียรติยศเฉลิมพระ เกียรติ จำนวน 9 เที่ยว พร้อมชมขบวนเห่เรือ จำนวน 89 ลำ นำถ้วยพระราชทานที่ชนะเลิศทั้งหมด มาประดิษฐานและแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่าน'


ในฤดูร้อน พ.ศ. 2505 ระหว่าง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราช ฐานประทับแรม ณ วังไกลกังวล พระองค์ได้เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรหมู่บ้านเขาเต่า ต.หนองแก อ.หัวหิน ในการนี้มีพระราชดำรัสว่า "หมู่บ้านเขาเต่าซึ่งเป็นหมู่บ้านริมทะเลแห่งนี้ ราษฎรส่วนใหญ่ยังยากจน ขาดแคลนน้ำจืดสำหรับใช้อุปโภคบริโภค และไม่มีน้ำเพื่อการเกษตรกรรม อีกทั้งพระภิกษุในวัดเขาเต่า ก็ได้รับความลำบากขาดแคลนน้ำ จึงมีพระราชประสงค์ที่จะทรงช่วยเหลือโดยจัดให้มีแหล่งน้ำขึ้นด้วยการก่อสร้างเขื่อนดินปิดกั้นน้ำทะเล ไม่ให้ไหลเข้ามาตามคลองบริเวณหน้าโรงเจบ้านเขาเต่า เพื่อกักเก็บน้ำฝนมิให้ไหลลงสู่ทะเล ทำให้เกิดเป็นอ่างเก็บน้ำสำหรับราษฎรได้มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม"


ต่อมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินจำนวน 60,000 บาท แก่กรมชลประทาน สำหรับใช้เป็นทุนดำเนินงาน เบื้องต้นสมทบกับเงินงบประมาณ ซึ่งกรม ชลประทาน ได้พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแห่งนี้เพื่อสนองพระราชดำริ โดยก่อสร้างเขื่อนดินขนาดความสูง 5 เมตร ความ ยาว 600 เมตร ความจุอ่างเก็บน้ำประมาณ 6 แสนลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ประมาณ 600 ไร่ เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2506 และก่อสร้างเสร็จในปีเดียวกัน


โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านเขาเต่า นับเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรก ต่อมาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ขยายออกไปตามภูมิภาคต่าง ๆ มากขึ้นเป็นลำดับ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้


นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองหัวหิน พร้อมหน่วยงานทุกภาคส่วนได้พร้อมใจกันจัดงาน "เรือยาวร่วมใจถวายพ่อหลวง" ณ อ่างเก็บน้ำเขาเต่า เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีต่อพสกนิกรชาวหัวหิน ครั้งพระองค์ท่านพร้อมด้วย คุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยง ทอดพระเนตรการแข่งขันเรือยาวประเพณีของเทศบาลเมืองหัวหิน ชิงถ้วยพระราชทานฯ ที่อ่างเก็บน้ำเขาเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ท่ามกลางพสกนิกรนับหมื่นคนได้เฝ้าฯรับเสด็จ อย่างใกล้ชิด เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2551 เทศบาลเมืองหัวหิน ร่วมกับชาวเรือยาวประเพณีทั่วประเทศ ตลอดจนส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน จัดกิจกรรมแข่งขันเรือยาวเที่ยวเกียรติยศเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 9 เที่ยว พร้อมชมขบวนเห่เรือ จำนวน 89 ลำ นำถ้วยพระราชทานที่ชนะเลิศทั้งหมด มาประดิษฐานและแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่าน โดยมีเรือสุพรรณหงส์ และ เรืออนันตนาคราช  (เรือจำลอง) นำขบวนโดยใช้ฝีพายจากเด็กนักเรียน จากการสนับสนุนของ นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วน (อบจ.) จังหวัดพิจิตร ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.


นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เปิดเผยอีกว่า สำหรับการจัดแข่งขัน "เรือยาวร่วมใจถวายพ่อหลวง" เป็น ความร่วมมือระหว่างทีมแข่งเรือที่เคยได้ รับโล่พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจากการแข่งขันเรือยาวสนามต่าง ๆ ที่เคยได้รับถ้วยพระราชทานฯ มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย จำนวน 9 รางวัล ขึ้นวางบนแท่นประดิษฐานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ซึ่งมีเพียง 4 ทีมทั้งประเทศ ได้แก่ ทีมเรือจาก อ.เมือง จ.น่าน, อ.เมือง จ.นครพนม, อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี และ อ.หลังสวน จ.ชุมพร รวมทั้งทีมเรือประเภทต่าง ๆ ที่ได้รับถ้วยพระราชทานจากพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เข้าร่วมงานครั้งนี้ โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ให้การสนับสนุนเสื้อแก่ทีมเรือ จำนวน 3,000 ตัว รวมทั้งสถานีโทรทัศน์ไทย พีบีเอส จะถ่ายทอดสดระหว่างเวลา 14.00-16.00 น. เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศได้รับชมภาพแห่งประวัติศาสตร์ของชาวเรือร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Shares:
QR Code :
QR Code