หัวหินชวนปั่น ‘เหนือฝ้าย-ใต้เต่า’

ที่มา : MGR Online 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ MGR Online 


หัวหินชวนปั่น 'เหนือฝ้าย-ใต้เต่า' thaihealth


เทศบาลเมืองหัวหิน ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. จัดกิจกรรมโครงการเมืองปั่นได้เมืองปั่นดี – จักรยานรักษ์หัวหิน "เหนือฝ้าย – ใต้เต่า" มีนักปั่นเข้าร่วมกว่าสามร้อยคน


เมื่อวันที่ 5 มี.ค. ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการเมืองปั่นได้เมืองปั่นดี – จักรยานรักษ์หัวหิน "เหนือฝ้าย – ใต้เต่า" พร้อมด้วย นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล หน่วยงานต่างๆ อาทิ ตำรวจ มูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถาน โรงพยาบาลซานเปาโลหัวหิน และนักปั่นจักรยานเข้าร่วมกว่าสามร้อยคน


โดยต้องการขับเคลื่อนนโยบายท้องถิ่นในการส่งเสริมสุขภาพด้วยการปั่นจักรยาน สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายและหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันมากขึ้น ส่งเสริมกิจกรรมปั่นจักรยานเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและส่งเสริมการท่องเที่ยว


ซึ่งทุกสัปดาห์ทางกลุ่มรักษ์จักรยานหัวหิน ก็มีการรวมตัวกันปั่นจักรยานไปตามสถานที่และแหล่งท่องเที่ยวมานานแล้ว แต่นักปั่นคนไหนจะสะดวกก็จะมาร่วมกันปั่น ทั้งนี้เป็นการเสริมสร้างสุขภาพตามนโยบายของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดี


โดย นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ทำพิธีเปิด และร่วมปล่อยขบวนปั่นออกจากโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน ไปตาม ถนนเพชรเกษม สิ้นสุดการปั่น ณ สวนสาธารณะโผน กิ่งเพชร รวมระยะทางทั้งสิ้น 50 กิโลเมตร

Shares:
QR Code :
QR Code