หัวปลี…..ใช้ป้องกันแผลในกระเพาะอาหาร

พบสามารถออกฤทธิ์ได้ถึง 50%

 

หัวปลี…..ใช้ป้องกันแผลในกระเพาะอาหาร          นักวิจัยจากเกษตรศาสตร์สกัดหัวปลีป้องกันโรคแผลในกระเพาะอาหารเบื้องต้นทดสอบยืนยันผลในหนูขาว วางแผนศึกษาหาส่วนอื่นๆ ของกล้วยที่ออกฤทธิ์เหมือนกัน สร้างความหวังพัฒนายาราคาถูกและผลข้างเคียงต่ำ

 

          ดร.ธีราพร อนันตะเศรษฐกูล อาจารย์ที่ปรึกษาจากภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ศึกษาพบสารสกัดจากหัวปลีมีฤทธิ์ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะ ที่มีสาเหตุจากแอลกอฮอล์ ความเครียดและยาแก้ปวด แม้ว่าจะต้องศึกษาเพิ่มเติมในเชิงลึก แต่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะนำไปสู่การพัฒนายาราคาถูกและผลข้างเคียงต่ำ จากวัตถุดิบพืชพื้นบ้านที่หาง่าย

 

          การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหัวปลีทำในหนูขาวซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มควบคุมกับกลุ่มรับสารสกัดในปริมาณแตกต่างกันคือ 400, 800 และ 1,200 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม จากนั้นทั้งสองกลุ่มถูกเหนี่ยวนำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร โดยแบ่งกลุ่มย่อยเป็นถูกเหนี่ยวนำด้วยความเครียด ด้วยยาแก้ปวดอินโดเมทาซีนและด้วยแอลกอฮอล์

 

          ทีมวิจัยวัดพื้นที่ของแผลในกระเพาะอาหารเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มได้รับสารสกัดพบว่าสารสกัดมีฤทธิ์ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารได้กว่า 50%

 

          “เราตั้งเป้าศึกษาพิษวิทยาของสารสกัดจากหัวปลี รวมถึงวิจัยเพิ่มเพื่อดูการออกฤทธิ์ ต่อแผลในกระเพาะอาหารที่เกิดจากสาเหตุอื่นอีก 5-6 แบบ เช่น ความเครียดชนิดต่างๆ ความผิดปกติของการหลั่งกรดในกระเพาะหรือเพปซิน การไหลย้อนกลับของน้ำดี รวมถึงยาแก้ปวดกลุ่มแอสไพริน” ดร.ธีราพร กล่าว

 

          การศึกษาด้ายพิษวิทยานั้น คาดว่าจะใช้เวลาอีก1 ปีจึงเห็นผลวิจัยที่ชี้ชัด ขณะเดียวกันก็จะศึกษาส่วนต่างๆ ของกล้วยที่มีคุณสมบัติป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารคู่ขนานไปด้วย

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

 

 

update 04-06-51

Shares:
QR Code :
QR Code