หวั่นวัณโรคดื้อยาหลายขนานพุ่ง

กรมควบคุมโรคห่วงวัณโรคดื้อยาหลายขนาน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น


หวั่นวัณโรคดื้อยาหลายขนานพุ่ง thaihealth


แฟ้มภาพ


นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า จากผลสำรวจวัณโรคในไทยล่าสุด คาดผู้ป่วยรายใหม่อยู่ที่ 113,900 ราย เท่ากับป่วยวันละ 312 ราย หรือชั่วโมงละ 13 คน คิดเป็นอัตราป่วย 170 ต่อแสนประชากรในจำนวนผู้ป่วยรายใหม่พบขึ้นทะเบียนรักษาเพียงร้อยละ 60 หรือ 67,000 รายเท่านั้น


ส่วนวัณโรคดื้อยาหลายขนานในผู้ป่วยที่ไม่เคยได้รับยาต้านวัณโรคมาก่อนพบได้ร้อยละ 2 ส่วนผู้ป่วยที่เคยได้รับยาต้านวัณโรคมาก่อนพบเป็นวัณโรคดื้อยาหลายขนานสูงร้อยละ 19 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี ทั้งยังสามารถพัฒนาการดื้อยาไปเป็นวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก ทำให้ต้องสูญเสียค่ารักษาต่อคอร์สต่อคนสูงกว่าเดิมจากสองแสนบาทเป็นหนึ่งล้านบาท


ทั้งนี้ กรมได้วางยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี 58-62) เพื่อลดป่วย ตาย ขาดยา ดื้อยา เน้นหนัก 3 เรื่องคือ ค้นให้พบ จบด้วยหายพัฒนาระบบเครือข่ายการป้องกันดูแลรักษาที่สำคัญคือเพื่อให้ประชาชนมีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัณโรค ลดการรังเกียจตีตราผู้ป่วย อันจะนำไปสู่จุดหมายสูงสุดคือ เมืองไทยปลอดวัณโรค


 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

Shares:
QR Code :
QR Code